Oorzaak en gevolg van allergieën

Allergie

Steeds meer mensen hebben last van een allergie, hooikoorts, astma, koemelk, bijenallergie, noem ze maar op. Hoe komt dit nou en wat kun je eraan doen?

Alles wat leeft bezit een levenskracht. Zonder deze kracht zijn we levenloos ,oftewel dood. Als we ziek worden, produceert de levenskracht symptomen. Het lichaam of organisme probeert zichzelf zo weer beter te maken. Door deze  symptomen te onderdrukken met medicijnen, kan de ziekte zich niet uitdrukken en bouw je een inwendige ziektedruk op. Zoals een bal die je onder water drukt en die, als je hem loslaat met toegenomen kracht omhoog zal schieten, zal ook de levenskracht, zodra de onderdrukking stopt, krachtig naar buiten komen, bijvoorbeeld als een allergische reactie.

Medicijnen kunnen de levenskracht ook doen afnemen en daarmee symptomen laten verdwijnen. Maar verdwijnt daarmee dan ook de ziekte, ofwel de oorzaak? Vele mensen ervaren dat na het gebruik van medicijnen de levensenergie afneemt en er een chronische vermoeidheid ontstaat.  Bij anderen komen naderhand dezelfde klachten terug in heviger mate of in een gewijzigde vorm. Met sommige medicijnen mag je niet zomaar stoppen, omdat de bal onder water weer omhoog schiet en heftige klachten ontstaan. In alle drie de gevallen is de onderliggende ziekteoorzaak niet verdwenen. De levenskracht is hooguit afgenomen of ontregeld geraakt.

Overdreven reactie

Een allergie is eigenlijk net zoiets als de bal, die na een poos onder water te zijn gedrukt, met grote kracht naar boven schiet. Het afweersysteem is dusdanig ontregeld dat het buiten proporties reageert op een relatief kleine ziekteprikkel, zoals bijvoorbeeld huisstof of stuifmeel. Met overdreven heftigheid geeft het lichaam een afweerreactie  in de vorm van opgezette slijmvliezen, niesbuien, huiduitslag of jeuk. Het is net of de levenskracht de regie kwijt is en niet meer de boel netjes in het gareel kan krijgen.

Erfelijk

Allergieën zijn vaak geschoeid op een erfelijke leest.  In de familie zitten ziektepatronen, die doorgegeven zijn en in het kind een allergie teweeg brengen. Eczeem en astma zijn vaak geziene voorbeelden van allergieën. Voor een goede homeopathische behandeling van allergieën bij kinderen, moet de behandelaar begrijpen waar de allergie vandaan komt. Er wordt gekeken naar de ziektepatronen in de familie. Bij bijvoorbeeld een allergie voor koemelk, ziet men vaak bij de ouders of andere familieleden klachten van de luchtwegen, darmen of bepaalde vorm van eczeem. Ook reumatische aandoeningen of diabetes zijn vertegenwoordigers van ziektepatronen, die bij het nageslacht allergische klachten kunnen voortbrengen. Er lijkt dan geen verband, immers reuma is toch iets heel anders dan een allergie? Een ziektetendens kan na overerving echter een andere vorm aannemen, maar in feite is het een uiting van een en dezelfde verstoring, ofwel miasma. De overeenkomst is dan terug te vinden in het ontstekingspatroon, dat bij beide aandoeningen voorkomt. Eczeem is in feite een ontsteking van de huid, in geval van reuma zijn het de gewrichten die ontsteken. Een andere overeenkomst in dit voorbeeld is het destructieve patroon in de ontsteking: de gewrichten vervormen en gaan kapot, terwijl de huid ook kapot gaat, ofwel door de ontsteking zelf, ofwel door het krabben tot bloedens toe als gevolg van ondraaglijke jeuk. Het zijn dergelijke kenmerken van de ziekteprocessen, die een belangrijke aanwijzing vormen voor het bepalen van het juiste homeopathische voorschrift.

Kinderziektes Door de kinderziektes door te maken kan het organisme een stuk van die erfelijke ziektepatronen kwijtraken. De constitutie van het kind wordt bevrijd van de geërfde belasting en de algehele gezondheid neemt toe. De kinderziektes echter zijn heden ten dage uitgebannen door de vaccinaties en komen niet of nauwelijks meer voor. Tegelijkertijd zien we een toenemende tendens van andere vormen van “kinderziektes” die meer chronisch en ernstiger van aard zijn en veel lastiger te behandelen.

Onderstaande grafiek laat zien dat het aantal astma patiënten  t.o.v. 1972, vooral na 1986, met honderden procenten is gestegen. Dat geldt voor allergieën in het algemeen. In het jaar 1986 begint de BMR-vaccinatie, welke  de meeste kinderziekten heeft uitgebannen.

RTEmagicC_Stijging_astma_JPG

 

De inwendige ziektedruk bouwt zich in de loop van generaties op en laat zich zien in  “nieuwe ziektevormen”. Allergieën in de vorm van astma of eczeem, ADHD, maar ook vormen zoals diabetes en kanker worden steeds meer op kinderleeftijd aangetroffen.  De verbanden worden onvoldoende begrepen tussen oorzaak en gevolg. In plaats daarvan wordt met steeds hardere hand elk ziektesymptoom de kop in gedrukt. De oorzaak wordt niet behandeld, terwijl de gevolgen steeds groter en complexer worden. In de homeopathische behandeling moet steeds meer aandacht worden gegeven aan deze ontwikkeling, om de mens weer in een gezonder evenwicht terug te brengen. Vooral bij baby’s en kinderen die al op zeer jonge leeftijd klachten hebben, zoals allergieën, is de behandeling van erfelijke ziektepatronen in de praktijk een veel voorkomend en noodzakelijk fenomeen. De klassiek homeopathische geneeswijze volgens de ziekteclassificatie is DE aangewezen methode voor de behandeling van de opeenstapeling van ziektetendensen met al zijn desastreuze gevolgen.

Dit artikel is geschreven door Annelies Meester