Op je gezondheid

Vaccinatie
Hans Moolenburgh

In zijn boek Op je gezondheid ontwikkelt huisarts Hans Moolenburgh zijn visie op ziekte en gezondheid. Hij noemt dit ‘terreingeneeskunde’. Het terrein van de geneeskunde is in de visie van Moolenburgh erg breed. Zowel op emotioneel als geestelijk en spiritueel vlak moet de mens zijn terrein schoonhouden. 

Hans Moolenburgh, auteur van het boek Engelen en Op je gezondheid, heeft al meer dan vijftig jaar een praktijk als huisarts. Hij heeft altijd zijn eigen koers gevaren. Bijvoorbeeld in zijn strijd tegen de fluoridering van drinkwater. In zijn praktijk maakte hij er geen geheim van alternatieve middelen te gebruiken.

Ziekte door verzwakking

In de visie van Hans Moolenburgh is genezen iets anders dan een infectie onderdrukken door antibiotica. Stel dat je een luchtweginfectie hebt opgelopen. Deze is veroorzaakt door de pneumococ, zeggen we dan. Moolenburgh benadert de ziekte anders. Door welke oorzaken dan ook zijn je luchtwegen dermate verzwakt geraakt, dat de pneumococ zijn gang kon gaan en zich gemakkelijk kon vermenigvuldigen.

Terrein schoonhouden

Het terrein van de geneeskunde is in zijn visie heel breed. Zowel op het lichamelijke als op het emotionele en geestelijk/spirituele vlak moet de mens zijn terrein schoonhouden. Elk vlak bespreekt hij vanuit de elementen aarde, water, lucht en vuur. In zijn behandeling betrekt hij ook gezonde voeding, beweging, relaties, visies, humor en kan hij mensen een eyeopener geven door een verhaal te vertellen.

Geschokte reacties

Moolenburgh is kritisch over de huidige stand van de reguliere geneeskunde en over vaccinaties. Veel kinderen met nare gevolgen hiervan heeft hij behandeld volgens de ontstoringsmethode van Tinus Smits. Aan ouders die hij voor de bmr-vaccinatie spreekt, vraagt hij of zij verwachten dat hun zoon binnenkort zwanger zal worden. Een aantal van hen reageert dan geschokt.

Genoegen om te lezen

Zijn vele praktische adviezen maken het boek een genoegen om te lezen. Wist je dat je je immuunsysteem kunt versterken door twee keer per dag even met het blote oog te knipperen in het zonlicht? Hans Moolenburgh las er een onderzoek over en deelt in dit boek zijn rijke kennis en ervaring met ons. Kortom: echt een aanrader!

Bestel hier het boek eenvoudig en snel » 

N.a.v. H.C. Moolenburgh, Op je gezondheid, uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer, 2005.