Paniek om Mers-virus

Nieuws
Mers virus

Het Mers-virus, waarschijnlijk afkomstig van kamelen, is een jonger zusje/broertje van het al jaren geleden geboren Sars virus. 

Paniek komt altijd voort uit een gevoel van onvermogen. Wat kunnen we er aan doen of kúnnen we er iets aan doen. Hoe moeten we hier iets aan doen? Welke impact gaat het krijgen? Een vaccin ontwikkelen kost tijd, bovendien zou hier de oplossing liggen?

Reguliere feiten op de rij:

  • Het virus grijpt volgens de nieuwsberichten snel om zich heen
  • Het virus treft vooral mensen met een slechte gezondheid, die lijden aan een chronische ziekten of die super gevoelig zijn voor virale infecties.
  • Dat filtert al het een en ander. Al hoewel het wel iets zegt over de gezondheid van veel mensen in deze tijd ook evenzoveel zorgen baart… Immers, anders kon een virus niet zo ongebreideld om zich heen grijpen.
  • Er geldt een meldingsplicht en er is een regulier behandelprotocol opgesteld vanuit het RIVM.

Dat een virus snel om zich heen grijpt zegt op zich niet heel veel over het virus, het zegt meer over de gezondheid van de mensen in het algemeen en in dat gebied specifiek. Als je weerstand slecht of verzwakt is, dan ben je altijd gevoeliger voor virussen en bacteriën. Dat geldt voor alle mensen over de hele wereld. Daar ligt dan ook de oplossing. De weerstand van mensen verbeteren of bewust zijn hoe we onze gezondheid kunnen verbeteren.

Louis Pasteur zei al op zijn sterfbed:

“de mens moet ophouden achter virussen en bacteriën te vangen, maar zorgen dat z’n gezondheid/weerstand beter wordt” (http://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur)

En hiermee gaf hij dé oplossing aan, die toen al bekend en vooral een trendsetter had kunnen worden. Echter, zowel RIVM als de WHO vinden het prettiger om achter virussen en bacteriën aan te blijven vangen. Helaas!

Hoe gevaarlijks is het Mers-virus?

De uitingsvorm van het Mers-virus; de longen staan hierin centraal, het zijn heftige, kritieke situaties en dit geeft samen met de snelheid van ontwikkeling een richting voor de behandeling aan. We spreken over een virus die een epidemische vorm aanneemt; veel mensen kunnen er mee worden besmet en deze informatie is voor een klassiek homeopaat al een duidelijk aanwijzingen voor de geïndiceerde middelen en de achterliggende tendens.

Vanuit de homeopathie is een (agressieve) virale infectie als het Mers-virus goed te behandelen. Zouden we middelen mogen noemen van minister Schippers, dan zouden ze zo uit deze pen vloeien. Helaas kan dat niet, maar mocht je besmet worden met het Mers-virus, neem dan vooral contact op met een klassiek homeopaat RH zodat we je verder kunnen helpen.

Preventief is vitamine C dagelijks, zomer en winter door een enorm goede beschermer voor veel virale besmettingen. Overall geldt dat elk mens het beste kan zorgen dat hij of zij zijn of haar chronische ziekten kan bezweren, dus een goede, natuurlijke, behandeling zoekt en de weerstand optimaliseert. Ook hier geldt eerst een goede behandeling en daarna zorgen dat de weerstand goed blijft. Voorkomen blijft altijd immers beter dan genezen?

Angst is een slechte raadgever, paniek nog meer. Het Mers-virus is bij een nuchtere analyse dus veel minder bedreigend dan men ons wil doen geloven!

Nog een klein afsluitend detail om over na te denken…

In 2009 was men bang voor de Mexicaanse griep. Dezelfde mondkapjes zijn ook nu weer uit de kast gehaald. Het vaccin van de Mexicaanse griep is aan zoveel mogelijk mensen gegeven. De ‘ingrediënten & hulpstoffen’ van dit vaccin, zijn geen stoffen waar de mensheid meer gezond van is geworden. De complicaties van de Mexicaanse griep waren o.a. longontsteking. De stoffen in het vaccin bewerkstelligden nog eens een extra zwakte op longgebied omdat dit de kwetsbare plek was.

In de winters daarna was meer en meer de complicatie van griep, zelfs bij gezonde mensen, enorm hoesten en een snelle ontwikkeling richting longen. Vaak met een longontsteking als gevolg. Veel volwassenen en kleine kinderen zijn in 2009 onder de druk van het RIVM, de WHO en vanuit onze goedgelovigheid in de wetenschappelijke kennis van onze regering overstag gegaan en hebben het vaccin laten zetten. De zwakte in het gebied van de longen is met dit vaccin sowieso aangewakkerd. In de winter daarna was er nog een restje vaccin over en heeft onze overheid, al dan niet in overleg met de EU en de WHO, besloten dat we die restjes wel gewoon op kunnen maken.

Ons bint zunig, niet? Dat betekent dat er nog veel meer mensen met de stoffen van de Mexicaanse griep in aanraking zijn gekomen dan alleen al in 2009. Het is o.a. door deze ziekmakende acties dat de gezondheid van ons als mens achteruit holt. En als onze gezondheid achteruit holt, krijgen virussen en bacteriën altijd meer speelruimte. En die ruimte nemen ze graag, dan slaan ze toe.