Ritalin schaadt kinderbrein mogelijk permanent

ADHD
Ritalin

Ritalin, het medicijn dat wordt voorgeschreven voor mensen met ADHD, verandert de werking van de hersenen mogelijk voorgoed, ook als ze gestopt zijn met het medicijn. Dat concludeert Professor Liesbeth Reneman van het AMC op basis van onderzoek dat onder haar leiding stond. De resultaten van het onderzoek verschenen recent in het toonaangevende tijdschrift Jama, oftewel de Journal of the American Medical Association.

Er namen in totaal 99 proefpersonen uit de regio Amsterdam deel aan de studie. Voor het onderzoek zijn jongens van 10 tot 12 jaar en mannen van 23 tot 40 jaar geselecteerd. Allen hadden een onbehandelde vorm van ADHD.

Het onderzoek is dubbelblind uitgevoerd, wat betekent dat de ene helft de werkzame stof methylfenidaat toegediend kreeg, terwijl de andere helft te stellen had met een placebo. Zowel de onderzoekers als de proefpersonen wisten niet welke van de twee toegediend werden. De fase waarin de pillen werden geslikt, duurde 4 maanden. Een week na het stoppen met de pillen werden de hersenen in kaart gebracht middels een MRI-scan. Deze werd vervolgens vergeleken met een scan van voor het onderzoek.

Ritalin wordt normaal gesproken binnen één dag in het lichaam afgebroken, wat betekent dat er daarna geen effect meer waar te nemen zou mogen zijn. De onderzoekers constateerde echter dat de doorbloeding één week na het stoppen met slikken bij sommige deelnemers nog steeds was verhoogd. Dit betekent dat de concentratie dopamine langdurig is veranderd. Deze veranderingen waren alleen zichtbaar bij de jeugdige deelnemers die methylfenidaat, oftewel Ritalin, tot zich hadden genomen. Bij de deelnemers die een placebo slikten of volwassen zijn, was geen verandering zichtbaar.

Wat de werkelijke consequenties zijn voor deze kinderen op de lange termijn moet nog verder onderzocht worden. Duidelijk is wel dat deze ‘kindercoke’ zorgt voor een langdurige verandering in het kinderbrein. Zorgwekkend is dat de klachten die met ADHD gepaard gaan weer enkele uren na toediening van Ritalin terugkomen, terwijl de dopamine bij kinderen langdurig is verstoord.

In deze studie kregen de deelnemers relatief kort Ritalin voorschreven. Sommige patiënten met ADHD slikken jarenlang ritalin, met onbekende langetermijneffecten. De studie wordt nu voortgezet om te zien wat de effecten zijn bij langdurig gebruik.

Lees ook Medisch Dossier over Ritalin »

Ritalin een opwekkend middel?

Wist je dat Ritalin onder de opiumwet valt en nauw verwant is aan cocaïne en amfetamine? Het is dus een opwekkend middel. Toch is de werking ervan blijkbaar een remmer. Van ADHD kinderen wordt aangenomen dat zij lage dopamine concentraties hebben. Daardoor een verstoord chemisch evenwicht in de hersenen hebben en dat het medicijn Ritalin dat MPH methylfenidaat hydrocloride bevat dat evenwicht zou herstellen.Op grond van gedetailleerde hersenscans blijkt dat zowel MPH en cocaïne de productie van de chemische stof dopamine in de hersens stimuleren. Die gegevens laten duidelijk zien dat de veronderstelling dat Ritalin slechts een zwak opwekkend middel is niet klopt. Ritalin lijkt op cocaïne.

Toen Ritalin op de markt kwam waren farmaceutische bedrijven nog niet verplicht hun middelen te testen op kankerverwekkende eigenschappen. Pas in 1995 werden resultaten gepubliceerd waarbij muizen 2 jaar lang aan een relatief hoge dosis Ritalin werden blootgesteld. Een groot aantal muizen ontwikkelde gezwellen in de lever. Een aantal gezwellen waren goedaardig, maar in andere gevallen ging het om een kwaadaardige tumor dat bekend staat als hepatoblastoom. Het kankerverwekkende potentieel van methylfenidaat hydrocloride, (MPH) de actieve stof in Ritalin is nu toegevoegd aan de officiële lijst met bijwerkingen.

Bronnen: ahealthylife.nl / RTL Nieuws,  “Wat artsen je niet vertellen

Foto: unfolded (Flickr, CC BY-SA)