Rumoer aan de grenzen van de Europese homeopathie

Nieuws

Er is wederom rumoer aan de grenzen van de Europese homeopathie. Het Easac heeft in haar grenzeloze wijsheid gemeend De Europese commissie en het Europese parlement ongevraagd te moeten adviseren de homeopathische middelen aan dezelfde strenge eisen te onderwerpen als de reguliere medicatie.

Waar hebben we het over bij reguliere geneesmiddelen?

Bij reguliere middelen gaat het over ‘geneesmiddelen’ die afkomstig zijn uit de chemisch-synthetische industrie, de producten van Big Pharma. De middelen van Big Pharma worden in de fijn-chemie gemaakt bij ultra hoge temperaturen. Ook al worden ze soms als bio-identiek omschreven, biologisch zijn ze geenszins. De chemische codes van natuurlijke stoffen worden gekraakt en synthetisch nagemaakt. De producten zijn zuiver synthetisch. Het is alsof u bij de chinees in de vitrine een bedrieglijk op echt lijkende nasi maaltijd ziet liggen, die u echter niet kunt opeten omdat deze van kunststof, van plastic is. U zult het in dat geval dan ook wel uw hoofd laten deze op te eten. Wat we ons niet realiseren is dat ditzelfde ook geldt voor reguliere synthetisch gemaakte medicatie. Deze ‘medicijnen’ zijn niet anders dan de plastics gewonnen uit aardolie en dus door het menselijk lichaam niet te verteren.

U kunt deze substanties (plastics) die bij ultra hoge temperaturen gemaakt zijn niet verteren, domweg omdat uw lichaam maar pakweg 37 graden Celsius ter beschikking heeft en deze producten bijvoorbeeld bij 300 graden gemaakt zijn. Uw 37 graden volstaan bij lange na niet om deze stoffen te benutten en vervolgens in de lever onschadelijk te maken en via de  uit te scheiden.
De organen die het meest aan deze vergiftigingen lijden zijn overduidelijk de lever en de nieren die we o.a. hebben om te ontgiften en het lichaam te zuiveren. De stoffen die niet uitgescheiden kunnen worden, gaan opgeslagen worden en vinden we terug in het structurele vetweefsel om onze organen vanwaar het vergiftigende en verwoestende werk pas echt doorgaat. De chronische gevolgen daarvan noemen we dan ‘bijwerkingen’.

Niet alleen ons lichaam kan deze stoffen niet onschadelijk maken maar vervolgens de natuur om ons heen ook niet. De anticonceptie pil bijvoorbeeld, voor zover deze uitgeplast wordt, komt in het oppervlakte water terecht alwaar het, alle biologische wetten trotserend, tot in de eeuwigheid blijft bestaan. Deze synthetische vrouwelijke hormonen komen zo veel in ons oppervlakte water terecht dat de visstand in Nederland op basis hiervan vervrouwelijkt. Dat wil zeggen dat de mannelijke vissen geleidelijk verdwijnen. En het grootste probleem voor onze waterzuiveringsbedrijven is dat met deze ‘geneesmiddelen’ niet meer uit het oppervlaktewater kan filteren.

In de Atlantische Oceaan hebben we de plastic soep, in ons oppervlaktewater de met het blote oog niet zichtbare geneesmiddelensoep. Geneesmiddelensoep die o.a. maakt dat de Nederlandse man steeds minder vruchtbaar wordt wat door de ‘wetenschappers’ vervolgens natuurlijk komt omdat we te strakke onderbroeken dragen. Niets is immers wat het lijkt.
Met deze reguliere middelen hebben we de aarde inmiddels zo vervuild dat er op geen plekje op de wereld meer oppervlaktewater gevonden kan worden waarin zich geen sporen antibiotica bevinden. En de registratie van deze reguliere door Big Pharma geproduceerde synthetische ‘geneesmiddelen’, door auteur Peter Götze ‘dodelijke medicijnen’ genoemd, wil Easac vergelijken met de registratie van homeopathische geneesmiddelen.

Daarom homeopathische middelen

Homeopathische middelen worden bereid uit natuurlijke substanties, ontstaan als een product van natuurlijke levensprocessen zoals deze zich ook in de mens af spelen. Deze van zichzelf al niet toxische middelen worden daarbij in, naar reguliere maatstaven in ultra lage doseringen voorgeschreven en dan uitsluitend, niet om de klacht te onderdrukken, maar om het zelf genezend vermogen van de mens te stimuleren de verloren gezondheid te herstellen.

Homeopathische geneesmiddelen zijn:

  • groen
  • duurzaam
  • niet toxisch
  • veilig
  • gezondheid bevorderend

Homeopathische middelen zijn dan ook op geen enkele wijze te vergelijken met de reguliere, uit aardolie gewonnen, toxische stoffen, met vaak chronische bijwerkingen gebaseerd op de aangerichte orgaan schade, die vaak onherstelbaar is en op de korte maar zeker op de lange termijn de menselijke gezondheid ernstige schade toebrengt.

Easac heeft kennelijk geen moeite met acupunctuur, of orthomoleculaire geneeskunde. Waarom moet de homeopathie steeds ‘de kop van jut’ zijn? En dat terwijl 85% van de Europese burgers zich bij onderzoek door het Amerikaanse Samuelli instituut pro-homeopathie heeft uitgesproken. Waarom krijgen homeopaten in de media geen platform om zich te verdedigen tegen steeds maar weer die aantijgingen van het niet werkzaam zijn van homeopathische middelen. Aantijgingen die steeds de zelfde zijn, kortzichtig zijn, en die op basis van aannames en gebrek aan kennis gestoeld zijn? En waarom maken de reguliere wetenschappers en politici zich zo druk als het toch niet werkt?

Dat de homeopaat de patiënt de reguliere zorg zou onthouden is een drogreden omdat de meeste patiënten de homeopaat juist dan gaan bezoeken omdat men in de reguliere zorg geen baat vindt en met daar de dichte deur vindt. Het is dus zoals vrijwel altijd als het homeopathie betreft, nét anders om dan men beweert. Waarom geniet homeopathie na meer dan 200 jaar nog steeds zoveel en steeds meer populariteit? Omdat het niet werkt?

En waarom maken mensen überhaupt gebruik van homeopathie als de reguliere (zogenaamd wetenschappelijke) geneeskunde zo geweldig effectief is? Volgens Prof.dr. Yvo Smulders van de Vu-Amsterdam wordt slechts 1 op de 120 patiënten in de reguliere zorg op basis van ‘evidence based medicine’ behandeld. Smulders noemt dit dan ook het ‘evidencebeest’ (zie filmpje op Youtube) dat niet te maken heeft met de dagelijkse gezondheidszorg maar er uitsluitend is voor beleidsmakers, zorgverzekeraars en politici.

Politici zijn er, om welke duistere reden dan ook, op uit om de homeopathie op basis van drogredenen kapot te maken wat onder meer blijkt uit het verbod van minister Edith Schippers op de indicatie stelling op homeopathische zelfzorgmiddelen, waardoor de consument niet meer geïnformeerd mag worden waar een product voor dient. In alle andere maatschappelijke gebieden is de producent verplicht de consument optimaal te informeren op straffe van rechtszaken en boetes. Met betrekking tot de veilige en onschuldige homeopathische middelen is het op straffe van rechtszaken en hoge boetes verboden de patiënt te informeren waar een bepaald homeopathisch middel goed voor is.

Als er al zoveel tegenwerking is dan kan, jammer genoeg ten nadele van alle consumenten in Nederland, het verzoek van de Easac er nog wel bij.