Slaapproblemen oplossen met homeopathie

Actueel
Slaapproblemen

Slaapproblemen zijn aan de orde van de dag. Leeftijd maakt niet uit. Jong of oud, we kunnen op alle leeftijden onze energie volledig verliezen bij slechte of onvoldoende nachtrust.

Slaapproblemen, een wonderlijk fenomeen

Kleine baby’s worden geacht zo goed als het klokje rond te slapen. Maar wat is er met een huilbaby aan de hand, die menig ouder tot wanhoop kan brengen? De vraag is waar komt dit vandaan?
Langdurige zorg voor een partner, zieke of kind kan je ook flink uit je slaapritme halen. Deze vaak uitputtende zorg, brengt je in een staat van alertheid die je dan weer moet leren loslaten. De staat van alertheid was nodig in de zorgperiode, daarna niet meer.

Zorgen, drukke werkomstandigheden, verdriet of stress zijn ook factoren die je flink uit de slaap kunnen houden. En dat brengt je in de omstandigheden waardoor je óf slecht inslaapt, óf het inslapen lukt wel maar zodra het 03.00/03.30 is ben je klaarwakker en begint je hoofd met denken. Dan kunnen ook bijwerkingen van medicijnen je uit de slaap houden evenals alcohol of koffie. En soms heeft een slechte nachtrust te maken met veranderende levensfasen als bijvoorbeeld de overgang.

Beroepsgerealteerde slaapproblemen

Beroepsgerelateerde slaapproblemen vind je bij piloten en stewardessen, verpleegkundigen en andere mensen die wisselende diensten draaien of door de tijdzones vliegen waardoor je bioritme steeds weer op de proef gesteld wordt of uit balans gebracht. Natuurlijke verschillen zijn er ook. De één is een avondmens of meer een nachtmens en de ander haalt met moeite de klok van 22.00 uur. Ziekte en fysieke klachten kunnen de nachtrust verslechteren, vaak al door de als dan niet nachtelijke pijnen. Veel ziekten kennen ook nachtelijke verslechteringen.

Straling in je slaapkamer zoals je telefoon, maar denk hierbij ook aan je digitale wekkerradio, kunnen een negatieve invloed hebben op je nachtrust. Probeer eens een weekje de ouderwetse wekker met batterij. Soms is de oplossing dichtbij…

Homeopathie bevordert bioritme

Er zijn zeker tips om je uit het verstoorde bioritme te halen. De homeopathische middelen kunnen perfect werken om het inslapen te bevorderen, stress factoren minder dominant te laten zijn, verdriet een plekje te geven, medicijn-alcohol-of koffie (mis)bruik te neutraliseren of hormonale onrust weer in balans brengen. Vandaag de dag lijkt melatonine de oplossing te zijn waarbij het argument is dat het een lichaamseigen stofje is dat mogelijk gemist wordt zodat het slaap waak ritme verstoord raakt. Deze melatonine is uiteraard van chemisch synthetische origine en niet natuurlijk. Ook bij kinderen wordt dit inmiddels geadviseerd en melatonine is natuurlijk ook vrij verkrijgbaar bij zowel apotheek als drogist. Een lezing van een neuroloog onlangs leerde dat er zeker nadelen kleven aan deze melatonine en dat hij dit in ieder geval zeker niet zou adviseren. Naast de vele tips zijn er ook een aantal huismiddelen en de slaapcentra. Een beker warme melk doet je aandacht focussen op je maag zodat je gedachten van ondergeschikt belang worden en je makkelijker in slaap valt. Het leidt als het ware af… Alles wat er in de wereld is, is ook in ons. Zo hebben we ook ons eigen slaapcentrum. En als dit goed werkt slapen we allemaal als roosjes.

Pijnappelklier of Epifyse

Onze pijnappelklier of epifyse produceert het hormoon melatonine. Dit heeft effecten op verschillende lichaamsfuncties en zo is melatonine de stof die je maakt bij een tekort aan daglicht. De epifyse heeft voldoende daglicht of zonlicht nodig om voldoende melatonine aan te maken. Andersom is de melatonine de stof die vrijkomt op het moment dat je slaperig behoort te worden en je in slaap doet vallen. We kennen de epifyse ook als het kopje van ieder pijpbeen dat verbonden met de epifysair schijf , zorg draagt voor de groei en de ontwikkeling van het skelet van het jonge kind tot volwassene. We groeien ’s nachts, als we slapen. De epifyse levert het groeihormoon. Het lijkt een samenspel…

En in de vakanties groeien we extra hard omdat de vakantie, dus geen mentale inspanningen van school, de groei makkelijker maakt. Vaak zijn de kinderen na de zomervakantie hard toe aan nieuwe broeken en schoenen. Daarnaast regelt de epifyse de hormonale ontwikkelingen en de daarbij horende mentaal emotionele groei. Je zijn als mens; wie ben ik, wat wil ik en wat zijn mijn doelen/idealen. De epifyse kan al in de derde week van de ontwikkeling van het embryo worden aangetoond. In de 10e week van de vorming van het menselijk embryo maakt de epifyse ook een reis naar het schedeldak (fontanel), om daarna weer af te dalen naar het centrum van de hersenen boven de hersenstam. Als we komen te overlijden dan is de hypofyse het laatste orgaantje, ook wel de zetel van onze ziel genoemd, dat het organisme ‘verlaat’. Een belangrijk onderdeel van het bioritme is het dag- en nachtritme. Verondersteld wordt dat een cyclisch chemisch proces binnen deze kern verantwoordelijk is voor dit ritme.

Een technisch functionele onderbouwing

Wanneer het donker wordt, geven speciale lichtreceptoren in de ogen een signaal aan de nucleus suprachiasmaticus, waardoor twee verschillende eiwitten (soms timeless en period genoemd) zich verbinden. Dit proces gaat de hele nacht door. Zodra de ogen weer licht waarnemen, wordt het samengaan van deze eiwitten geblokkeerd. Vanaf dat moment beginnen de verbonden eiwitten langzaam uit elkaar te vallen in hun oorspronkelijke twee vormen. Tegen de avond is dit proces volledig afgerond. Zodra het opnieuw donker wordt, herhaalt deze cyclus zich.
Het verbinden en weer loslaten van de beide eiwitten kan het beste gezien worden als een zandloper, die bij het begin van het licht en van het donker worden wordt omgedraaid. Blootstelling aan fel licht laat in de avond of totale verduistering van de slaapkamer in de ochtend, kan dit proces beïnvloeden. Bij een te verwachten jetlag, kan het lichaam zo al voorbereid worden op het nieuwe ritme. Eenmaal op de plaats van bestemming is melatonine een hormoon dat bij mensen in de epifyse (pijnappelklier) geproduceerd wordt uit serotonine en dit, in een met de tijd van de dag variërende hoeveelheid, aan het bloed en het hersenvocht afgeeft.

Slaapproblemen bij kinderen

Bij kinderen is de epifyse goed ontwikkeld, het is een typische jeugdklier die na het tiende levensjaar begint af te nemen. De afscheidingsproducten van de epifyse hebben tot de pubertijd een remmende werking op de hormonale activiteit van de geslachtsklieren. Dan op een zeker tijdstip, bepaald door de bezielende klok des levens, wordt dit specifieke effect van de epifyse buiten werking gesteld en geeft de hypofysevoorkwab de geslachtsklieren het sein dat de productie van geslachtshormonen kan beginnen. De puberteit doet haar intrede. De epifyse regelt zo het intreden van de puberteit en heeft duidelijk haar invloed op de vorming van de geslachtelijkheid van de mens. Naast de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken, brengt de verandering in de werking van de epifyse/hypofyse ook grote gevolgen teweeg in de emotionele en mentale ontwikkeling van de jonge mens. Bewustwording van de emotionele en mentale wereld wordt in gang gezet.

Slaapproblemen bij oudere mensen

Door tijdens de ouderdom te verkalken verliest de epifyse haar functie en is het ‘kinds’ worden of dementeren van de patiënt het gevolg. De relatie tussen de werking van de epifyse en het geestelijk leven van de mens wordt hierdoor nog eens extra benadrukt.

Melatonine

De epifyse produceert het hormoon melatonine. Dit heeft effecten op verschillende lichaamsfuncties. Zo is melatonine de stof die gemaakt wordt bij een tekort aan daglicht en heeft invloed op de seizoensgebonden gemoedsrust. Het homeopathisch optimaliseren van de werking en effecten van de epifyse zal het gebruik van synthetisch melatonine overbodig maken. Ook in het geval van chronische slapeloosheid.

Melatonine wordt gebruikt bij:
Verstoord waak-slaapritme, zoals bij jetlag en ‘delayed sleep phase syndrome’ (DSPS). Het gebruik van melatonine bij jetlag wordt aanbevolen bij mensen die ten minste vijf tijdzones overbruggen (dat wil zeggen vijf uur tijdsverschil). Bij vluchten naar het oosten zou het effectiever zijn dan naar het westen. Bij een snelle verplaatsing naar oost of west blijkt de biologische klok van slag te raken. Het magnetiet in de epifyse blijkt hierin een belangrijke rol te spelen. Het lijkt werkzaam bij algemene inslaapstoornissen, slaapstoornissen bij kinderen met leerproblemen, autisme, hersenverlamming of visusstoornissen, inclusief blindheid. Bij personen met ADHD wordt het experimenteel toegepast, omdat in deze doelgroep slaapstoornissen vaak voorkomen en ter ondersteuning van het afbouwen van benzodiazepine-agonisten. De reguliere medicatie voor ADHD, denk aan o.a. Ritalin verstoren het slaap-waakritme.

Slapen om gezond te kunnen functioneren

Slapen is dus gezien bovenstaande aspecten onontbeerlijk voor ons gezond functioneren. Zonder slaap gaan we dood. Los van het verwerken van de dagelijkse indrukken is slaap ook hard nodig voor het herstel van veel verschillende lichaamsprocessen en opbouw van cellen en weerstand.

Homeopathie bij slaapproblemen

De homeopatische middelen zijn onmisbaar in het herstel van verstoringen van welk slaappatroon dan ook. Er zijn verschillende aanleidingen, externe of interne factoren, die het slaappatroon ontregelen en deze brengt een homeopaat nauwgezet in kaart. Op basis van deze gegevens is een behandeling zeer effectief. Homeopatische middelen hebben geen bijwerkingen en zijn er op gericht de verstoringen weer in balans te brengen zodat alle organen en het menselijke lichaam weer doet wat het moet doen. Naast een heerlijke internationale dag van de slaap met een mogelijkheid om legaal bij te tanken, zijn de homeopatische middelen van cruciaal belang in alle pathologische slaapproblemen.

Welterusten…