Tegenlicht: Het lab van Ab Osterhaus

Griep
Ab Osterhaus

Tegenlicht heeft op 8 december 2009 een portret uitgezonden van het virologielaboratorium van Ab Osterhaus, dat met meer dan honderd bevlogen wetenschappers de meest uiteenlopende virussen bestudeert.

Tegenlicht was erbij toen de vogelgriep in 2006 oprukte naar Europa en iedereen in het lab in staat van paraatheid was. Net als rond Koninginnedag dit jaar, toen het eerste geval van Mexicaanse griep in Nederland werd vastgesteld en het team van Ab dag en nacht bezig was het virus te diagnosticeren. Sinds we sneller vliegen dan vogels kunnen ziektes zich als een olievlek over de aarde verspreiden. Virussen zijn het ideale medium daarbij. Ze vermenigvuldigen zich razendsnel en passen zich voortdurend aan de omstandigheden aan.

Was virologie een vak waarvan de wetenschap dertig jaar geleden dacht dat het wel zo’n beetje klaar was, op dit moment is wel duidelijk hoe weinig we weten van deze minuscule ziekteverwekker. Nu het scenario van de Mexicaanse griep zich permanent lijkt te wijzigen, wordt de druk op het lab van Ab steeds groter om te komen met nieuwe resultaten en steekhoudende prognoses. Ook de kritiek wordt luider: paniekvoetbal uit eigenbelang? Verstrengeling tussen wetenschap en bedrijfsleven? Tegenlicht kijkt tijdens alle ups en downs van de afgelopen drie jaar mee met de hoofdrolspeler in dit Hollands drama: Ab Osterhaus. Wie neemt welke beslissing en met welke autoriteit, een film over het snijvlak van wetenschap en politiek.

Bekijk de uitzending hier:
http://www.npo.nl/tegenlicht-het-lab-van-ab/07-12-2009/VPRO_1135669

Regie: Eugene Paashuis
Research: Henneke Hagen
Productie: Marga Smit/Ymke Kreiken
Eindredactie: Henneke Hagen/Jos de Putter