The truth about cancer

Kanker en homeopathie
The truth about cancer

In de Amerikaanse serie ‘The truth about cancer’ wordt er ingegaan op de achtergronden van kanker en de reguliere behandeling en benadering.

A Global Quest – The True History of Chemo & The Pharmaceutical Monopoly

In deze indrukwekkende serie wordt ingegaan op de achtergronden, de benadering en behandeling van kanker en de effectieve mogelijkheden daarbij om deze verschrikkelijke ziekte op basis van de immunologische krachten van de patiënt te bestrijden, de baas te worden en te genezen.