Vaccinaties: instantoplossing voor ouders

Vaccinatie
Vaccinatie

De meeste ouders willen hun kind op een verantwoorde manier laten opgroeien. Zij laten hun kind inenten in de overtuiging het daarmee een grote dienst te bewijzen. Maar vaccineren blijkt maar al te vaak een instantoplossing te zijn die de gezondheid van het kind niet ten goede komt.

Slecht voorgelichte ouders beslissen kritiekloos over vaccinatie

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind. Niet het RIVM of de overheid. Toch zijn het die laatsten, samen met de consultatiebureaus, die ouders onder druk zetten om hun kind in te enten. Zonder dat ze hen de voorlichting geven die een afgewogen beslissing mogelijk maakt. 

Werking vaccin

Bij een vaccinatie krijg je een ziektekiem ingespoten. Deze is dood of zo ‘tam’ gemaakt (door allerlei chemische bewerkingen), dat hij niet meer in staat is je ziek te maken. Het afweersysteem maakt vervolgens antistoffen tegen deze indringer. Raak je nu onverhoopt later besmet door een ‘wilde’ ziektekiem, dan wacht het immuunsysteem in je lichaam die op met een leger van antistoffen. Deze grootschalige aanval voorkomt dat de bacterie of het virus je ziek maakt. Je bent dan immuun geworden.

Verstoring

Vaccineren is een medische handeling zonder dat er symptomen zijn van een ziekte. Zo’n medische handeling zonder oorzaak ervaart ons lichaam als een verstoring. Het produceert symptomen en antistoffen. Deze symptomen leiden al dan niet tot klachten. Dat is afhankelijk van de constitutie van het lichaam. De klachten kunnen op korte termijn optreden, maar dat is niet noodzakelijk. Ook na langere tijd kunnen zij zich voordoen.

Werking immuunsysteem

Het immuunsysteem schakelt normaal als eerste de tonsillen in zodra een bacterie of virus via de luchtwegen binnenkomt. Je cellulaire afweersysteem treedt daarmee in werking. Niet veel later doet je humorale afweersysteem hetzelfde. Beide hebben een eigen taak en zijn voor je lichaam belangrijk. De systemen maken antistoffen aan en/of je maakt de ziekte door. Daarna ben je levenslang immuun voor deze ziekte. Bij tuberculose en de ziekte van Lyme bereik je zo’n levenslange immuniteit niet door het aanmaken van antistoffen, wel door de ziekte daadwerkelijk door te maken. Bij vaccinatie ontstaat nooit een levenslange immuniteit.

Parameters aangepast

Een vaccin levert dus niet hetzelfde resultaat als het doormaken van een ziekte. Toch wordt stellig beweerd dat vaccinatie effectief is. Door grafieken te laten zien die gemanipuleerd zijn, probeert men de mensen te overtuigen. Zo zijn de definitie en parameters van een polio-epidemie aangepast om daarmee de effectiviteit van het poliovaccin te bewijzen. Om deze ziekte uitgeroeid te verklaren, werd de maatstaf van een epidemie verschoven van 20 naar 35 gevallen per 100.000 mensen. En de verlammingsverschijnselen moesten opgelost zijn na 60 dagen. Eerder was het binnen 60 dagen.

Etiket aangepast

Een ingeënt kind dat zwaar hoest, heeft niet de kroep maar de pseudokroep. Dat moet ouders in de waan brengen dat het levensgevaarlijke kinkhoestvaccin wel degelijk effectief is geweest. Intussen heeft het kind wel dezelfde verschijnselen. Het nieuwe a-cellulaire kinkhoestvaccin wordt geprezen. Enthousiast wordt erop gewezen, dat dit nieuwe vaccin veel minder gevaarlijk is dan het jarenlang toegepaste heelcelvaccin. Dat zowel het a-cellulaire vaccin als het heelcelvaccin pertussistoxine bevat, verzwijgt iedereen. Onderzoekers gebruiken deze giftige stof wereldwijd om bij proefdieren hersenontstekingen te veroorzaken.

Naar een chronische vorm

Uit de medische literatuur blijkt steeds weer, dat vaccins de ziekte waartegen je bent ingeënt juist veroorzaken. Want het vaccin immuniseert het lichaam niet, maar maakt het gevoelig voor de betreffende ziekte. Vaccinatie brengt virussen direct de bloedstroom in. Het voorkomt de ziekte niet, maar dwingt haar in een chronische vorm dieper het lichaam in. Daar kunnen de virussen rechtstreeks de vitale organen aantasten.

Kritiekloze ouders

‘Vaccinaties zijn veilig en effectief’. Met deze marketingformule zorgt de farmaceutische industrie ervoor dat bezorgde ouders – bang voor mogelijke complicaties van een ziekte bij hun kinderen – kritiekloos hun kinderen laten vaccineren. Zo blijft de industrie verzekerd van een afzetmarkt. Want vaccinaties hebben veel nadelige effecten. Ook op langere termijn. Denk aan auto-immuunziekten zoals reuma en MS, maar ook aan diabetes en kanker. Om die ziekten te behandelen, zijn weer nieuwe medicijnen nodig.

Druk van consultatiebureau

Ouders die hun kind laten inenten, doen dit in de vaste overtuiging dat zij het hiermee een grote dienst bewijzen. Merkwaardig genoeg vinden ouders het volkomen vanzelfsprekend dat officiële instanties voor hen beslissen dat hun kind moeten worden ingeënt. En dat terwijl zij als ouders primair verantwoordelijk zijn voor het welzijn van hun kind. Maar zij kunnen geen weloverwogen beslissing nemen over al dan niet laten vaccineren, omdat ze niet weten van de voor- en de nadelen. Artsen en verpleegkundigen op het consultatiebureau informeren de ouders eenzijdig: zij noemen de nadelen niet. Zij zetten bovendien ouders flink onder druk als zij hun kind niet of maar beperkt willen laten inenten.

Nadelige invloeden beperken

Ouders beslissen uiteindelijk over al dan niet laten vaccineren van hun kind. Zij moeten voorgelicht worden over alle aspecten van vaccinatie. Daarbij geldt dat angst een slechte raadgever is. Besluiten zij hun kind in te laten enten, dan kunnen zij ervoor kiezen om parallel daaraan een homeopathisch traject te gaan dat de nadelige invloeden van vaccinatie beperkt. Denk aan het geven van extra vitamine C rond het tijdstip van vaccineren. Ook kan het kinderlichaam op de vaccinatie worden voorbereid door de betreffende nosode of een ander homeopathisch middel vooraf te geven. Dit moet altijd gebeuren onder begeleiding van een daartoe gecertificeerd therapeut. Voor adressen zie www.nvkp.nl

Een homeopaat in de buurt vind je hier »

Vaccinatie voorkomt een ziekte niet, maar dwingt haar
in een chronische vorm dieper het lichaam in