Vergoedingen alternatieve geneeswijzen

Nieuws
Vergoedingen alternatieve geneeswijzen

De vergoedingen alternatieve geneeswijzen staan ieder jaar verder onder druk. Consulten bij klassiek homeopaten die aangesloten zijn bij de NVKH worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Alternatieve geneeswijzen worden niet vanuit de basis verzekering vergoed, maar zijn opgenomen in de aanvullende verzekering. U vindt de vergoedingen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Vergoedingen

De NVKH brengt jaarlijks de vergoedingen alternatieve geneeswijzen in kaart. In het vergoedingen overzicht worden de aanvullende  zorgverzekeringen vermeld en daarbij de dekking die deze geven specifiek voor consulten van klassiek homeopaten die aangesloten zijn bij de NVKH. Een groot aantal verzekeraars vergoedt een maximum per dag, wat meestal neer komt op minder dan 50% van de consult prijs.

Bekijk hier het overzicht vergoedingen alternatieve geneeswijzen »

Heeft u vragen over uw vergoeding, neem dan voor de behandeling contact op met uw verzekeraar over de hoogte van de vergoedingen en of er nog bepaalde voorwaarden gelden.

Eigen risico

Het eigen risico komt niet uit de aanvullende verzekering, maar uit het basispakket. Voor een homeopathische behandeling hoeft u dus niet eerst het eigen risico zelf te betalen.