Verre reizen, veel vaccinaties?

Vaccinatie
Zuid-Afrika

De wereld is steeds meer een dorp. We reizen wat af, ook naar bestemmingen die lange tijd volledig onbekend waren bij een groot publiek. Daarmee krijgen we te maken met vervelende ziekten die in ons land niet voorkomen. Soms kom je zelfs zonder een internationaal vaccinatiebewijs een land niet in. Hoe bereid je je voor op een trip naar zo’n land?

De schaduwzijde van een reislustig bestaan: ziekten voorkomen. Wij Nederlanders zijn een reislustig volkje. Overal kom je ons wel tegen. Het is geweldig om andere volken, culturen en landschappen te leren kennen. Soms heeft dat ook een schaduwzijde en krijg je een vervelende ziekte. 

Devies: vaccineren

Voorkomen is beter dan genezen. Natuurlijk wil niemand zo’n vervelende ziekte krijgen. Daarom is het devies om je goed te laten vaccineren. Gebruikelijk zijn vaccinaties tegen tyfus, cholera, gele koorts en hepatitis A/B. En niet te vergeten: malariapillen slikken. Dat alles natuurlijk afhankelijk van de reisbestemming.

Dubbel gevaccineerd

Om geen enkel risico te lopen, nemen de meeste mensen braaf die voorzorgsmaatregelen. Daarbij gebeurt het dat zij dubbel en dus volledig overbodig gevaccineerd worden. Net zoals je een polis kunt afsluiten van een verzekering die al half of helemaal gedekt wordt door een andere verzekering. Goed nadenken voordat je je laat vaccineren, is dan ook geen overbodige luxe.

Voorbeeld Brazilië

Ooit ging ik voor langere tijd naar Brazilië. Om daar te komen, moest ik me onder meer voor gele koorts laten vaccineren. En zonder een internationaal vaccinatiebewijs kwam ik Brazilië niet in. Mij werd sterk aangeraden om ook malariapillen te slikken. Anderhalf jaar lang. Daar wilde ik thuis al niet aan beginnen. 

Onnodige vaccinaties

Eenmaal in Brazilië leerde ik dat malaria voorkomt in het Amazonegebied en de Pantanal. Nergens anders in dit immense land. Datzelfde geldt voor gele koorts. Ik zat ergens anders. De vaccinaties waren absoluut niet nodig geweest voor mijn verblijf daar. Maar ja, ik wilde er toch graag een tijd wonen en werken. En dan richt je je naar de vereisten van dat land.

Malariapillen maken ziek

Op een latere reis, toen we echt het Amazonegebied ingingen, slikten we wel malariapillen. We wisten niet beter. De eerste weken had ik zo’n vage misselijkheid die ik later kon herleiden naar die pillen. Eenmaal uit dat gebied moest ik ze nog vier weken slikken. Maar na een week was die vereiste uit mijn systeem verdwenen. Bijwerkingen van malariatabletten kunnen zijn: misselijkheid, braken, hoofdpijn, mondzweren en slapeloosheid.

Wat is per se nodig?

Is er dan een alternatief voorhanden? Wees altijd kritisch jegens de vereiste voorzorgsmaatregelen. Zorg allereerst dat je gezond op reis gaat. Zoek goed uit of deze ziekten echt voorkomen in het gebied waar je heen reist. Onderzoek wat echt verplicht is om het land binnen te komen. Cholera bijvoorbeeld is prima homeopathisch te behandelen. Dat werd anderhalve eeuw geleden al bewezen. En Samuel Hahnemann begon zijn homeopathisch geneesmiddelenonderzoek met kinabast, een middel tegen wisselkoortsen. Toen hij dat als gezond mens innam, kreeg hij verschijnselen van wisselkoorts.

Overleg met je homeopaat

De homeopathische EHBO-doos die thuis al zo van pas kan komen, is ook op verre bestemmingen een betrouwbare hulp bij ziekten. Ga je naar tropische landen, neem dan extra middelen mee. Overleg met je klassiek homeopaat welke middelen het meest relevant zijn gezien je reisbestemming.

 

Ga allereerst gezond op reis en wees altijd kritisch
tegen de vereiste voorzorgmaatregelen