Waterwratjes

Huidklachten
Waterwratjes

De moeder die met haar zoontje op consult kwam, vertelde eigenlijk tussen neus en lippen door dat het jongere zusje zo’n last had van waterwratjes en of ik daar misschien ook wat aan kon doen.

Wat zijn waterwratjes?

Waterwratjes is een besmettelijke huidaandoening die vaak bij jonge kinderen voorkomt. Het zijn kleine, gladde bultjes, gevuld met vocht. Ze kunnen zich overal op het lichaam bevinden, meestal in groepjes. Als ze kapot gaan kan het virus wat erin zit, zich razendsnel verspreiden. Dit kan bijvoorbeeld door een handdoek, kleding, aanraking, in het zwembad, direct contact dus. Kinderen kunnen door te spelen elkaar besmetten. En zeker binnen het gezin is besmetting heel gemakkelijk.

Waarom zijn er tegenwoordig zoveel waterwratjes?

Het is een virale aandoening die nu veel meer voorkomt dan pakweg zo’n 20-25 jaar geleden. De laatste tientallen jaren zijn de vaccinaties in aantal toegenomen en ziet men, behalve de waterpokken, geen kinderziekten meer. Dat is niet altijd zo gunstig. Want door de kinderziekten door te maken, kon het lichaam zich ontdoen van erfelijke belasting. Ná zo’n kinderziekte zag je dat het kind ook een sprong in ontwikkeling maakte, en was het plotseling een stukje verder. Door de vaccinaties is dat vrijwel niet meer mogelijk en zie je een soort vervanging hiervan. Er zijn zogenaamde atypische ziekten, zoals de 5e of 6e ziekte, waterwratjes en vele andere allergische aandoeningen als een soort substituut (vervanging).

Terug naar de moeder die vroeg wat er aan te doen zou zijn. Ik vertelde haar dat het zeker ook een weerstandsprobleem was, en dat het in ieder geval goed was om hoge doses vitamine C te geven van minstens 1000 mg., het liefst in de vorm van ascorbaten poeder (vraag eventueel advies aan je homeopaat). Daarbij schrijven we natuurlijk de geïndiceerde homeopathische middelen voor. En met goed resultaat…..

Bij het vervolgconsult van haar zoontje, vertelde moeder dat alle waterwratjes weg waren, en óók het eczeem op de handjes, waar ze niets over verteld had!

Vind hier een klassiek homeopaat bij jou in de buurt »