Week van de homeopathie: infectieziekten

Nieuws
Infectieziekten

Jaarlijks wordt in de eerste week van april de Week van de Homeopathie (Homeopathie Week) georganiseerd, ter nagedachtenis aan de geboortedag van de grondlegger van de klassieke homeopathie, Samuel Hahnemann. Het thema van de Week van de Homeopathie 2015 is Infectieziekten. Tijdens deze week gaat het om homeopathie bij ziekten veroorzaakt door bacteriën, virussen en schimmels. 

Wat zijn infectie ziekten?

Een infectieziekte is een ziekte bij dier of mens die de gastheer nadeel berokkent. Een infectieziekte wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van een of meer micro-organismen, zoals een bacterie, een virus, een schimmel, of een afwijkend eiwit. Het overdragen van infectieziekten kan langs verschillende wegen gebeuren, zoals contact met besmet voedsel, of dranken, de inademing van besmette lucht, overdracht door bv. insecten, maar ook direct door contact met besmette personen. Infectieziekten kunnen overdraagbaar ( = besmettelijk) of niet overdraagbaar zijn.

De overdraagbare infectie ziekten verspreiden zich door direct contact met een individu, contact met lichaamsvloeistoffen van geïnfecteerde individuen, of met voorwerpen die besmet zijn door een geïnfecteerd individu. Infectieziekten kunnen worden onderverdeeld naar de weg waarlangs ze worden overgebracht (bijvoorbeeld geslachtsziekten) of naar het orgaansysteem waar ze betrekking op hebben (bijvoorbeeld luchtweginfecties). Infectieziekten bij de mens die (mede) door besmette dieren worden overgedragen worden zoönose genoemd. (bijvoorbeeld Q-koorts of hondsdolheid (rabiës ). Maar een micro-organisme kan zich ook vestigen in een gastheer zónder ziekte te veroorzaken. De gastheer kan daardoor drager worden van een micro-organisme (voorbeeld MRSA-dragerschap).

Lees meer over homeopathie bij infectieziekten »