Welk kind wordt met zes ziekten tegelijk besmet?

Nieuws

Het publieke debat over vaccineren heeft behoefte aan nuance, vindt Nelly Sporre. ,,Vroegtijdig uitbannen van kinderziekten kan ook nadelige gevolgen hebben”, zegt ze.

Met al zijn pro’s en contra’s blijkt vaccineren steeds weer een thema dat de gemoederen in het publieke debat oververhit doet geraken.

Onder de prikkelende kop ‘Wordt inenten hier ooit normaal?’ waar de Stentor van 14 juni mee opende, is de toon opnieuw gezet. De ‘Biblebelt’ krijgt vanaf de voorpagina enige ‘bijles’ over wat ‘normaal’ is binnen onze gezondheidszorg. Enige nuance is hier gewenst.

Immers, wat wordt verstaan onder normaal? Betekent dit wat gangbaar is? En is gangbaarheid altijd normaal? Hierover valt ongetwijfeld een interessant filosofisch debat te voeren. De polemiek tussen ‘religieuze principes’ en ‘normaal doen’ is een lastige. Beter is het om de automatische piloot in het denken over vaccineren eraf te halen. Beide partijen kunnen hiermee hun voordeel doen.

Ik onderschrijf het belang van vaccineren in het algemeen. Toen het poliovaccin op de markt kwam in de jaren vijftig, heerste er opluchting en blijdschap. Er waren nogal wat besmettingen in die tijd.

Penicilline

Toen de penicilline werd uitgevonden heerste euforie en werd het middel te pas en ook nogal eens te onpas voorgeschreven. Nu decennia later, weten we dat het aantal resistente bacteriën ten gevolge van uitbundig voorschrijfgedrag, schrikbarend is gestegen. Wijsheid komt met de jaren. Biologen weten ondertussen dat het in het algemeen niet gaat om het onderdrukken van bacteriën en virussen. Het evenwicht herstellen is van grotere waarde. Dit is de reden waarom er steeds nieuwe middelen moeten worden ontwikkeld. Over ‘normaal doen’ gesproken.

Maar er valt meer op te merken over vaccineren. Met de wetenschap uit de biologie, namelijk het herstellen van evenwicht, is het niet ondenkbaar dat het vroegtijdig proberen uit te bannen van kinderziekten, ook nadelige gevolgen kan hebben. Een besmetting, waardoor het immuunsysteem aan het werk moet, is een natuurlijke reactie van het lichaam. Maar welk kind wordt met zes ziekten tegelijk besmet? Dat is wat er namelijk gebeurt als je een kind van zes weken oud gaat inenten. Het immuunsysteem dat nog in ontwikkeling is, slaat op hol en kan zelfs ontsporen. Over ‘normaal ‘gesproken. Kinderartsen zien tegenwoordig veel immuun problematiek en alle gevolgen vandien.

Mazelen

Moeten we dan maar weer ziek worden, zou de volgende vraag kunnen zijn? Komen de mazelen dan terug? Misschien, soms. Een gezond kind dat opgroeit in een hygiënische omgeving en een goede voedingstoestand heeft, maakt mazelen zonder een probleem door. Er is volop studiemateriaal waaruit blijkt dat het krijgen van mazelen iemand op latere leeftijd juist kan beschermen tegen ernstiger ziekten.

Nogmaals, het is niet mijn doel om hier een anti-vaccinatiebeleid te propageren en evenmin inenten tot een automatisme te maken. Beide schieten mogelijk hun doel voorbij. Enige rust en bedachtzaamheid in het debat is gewenst. Er is een wereld gewonnen als over dit onderwerp op gezette tijden de nuance haar intrede doet. ‘De bevolking beschermen’ zoals in het artikel wordt verkondigd. Helemaal eens, er staat echter geen straf op nadenken, maar laten we samen bepalen wat ‘beschermen’ betekent. Dat is meer dan een woordspel.

Nelly Sporre is klassiek homeopaat in Zwolle en studeerde filosofie.