Wereld Anticonceptie Dag

Actueel
Anticonceptie

Zo maar een dag in het jaar met zo’n belangrijk onderwerp. Met zoveel impact, met zoveel mogelijkheden en onmogelijkheden, met zoveel achtergrond, kansen en ethiek.

Als we in de geschiedenis duiken van anticonceptie komen we pittige details tegen. Het blijkt dat er per dag 100 miljoen keer geslachtsgemeenschap plaatsvindt en dat er 1 miljoen keer een kind verwekt wordt. Wat een getallen… Maar daarmee zijn we er nog niet, want er wordt ook 150 duizend (!) keer abortus gepleegd per dag. De getallen zijn te groot om ons er een voorstelling bij te maken. Dat het veel is en onwezenlijk veel is, moge duidelijk zijn.

Als we de berichten mogen geloven, bestaat het besef en begrip van anticonceptie al sinds 1500 voor Christus. De vrouw in die tijd werd geadviseerd krokodillenmest in haar vagina te smeren alvorens te vrijen. Later ging dat over op, het iets vriendelijker klinkende, olijfolie en wierook. En de in die tijd levende Hippocrates gaf deze adviezen tegen beter weten in ook. Men was er wel achter dat dit niet een 100% safe methode was. De in 1798 levende Britse econoom Malthus zag de toekomst somber in. Op deze manier zou er een grote overbevolking ontstaan met veel honger en alle financiële gevolgen van dien. Hij opperde gehele onthouding als het beste plan tegen deze dreigende explosieve bevolkingsgroei. Tot ruim in de 20ste eeuw duurde de zorg rondom de anticonceptie. En het aantal abortussen was in die tijd dan ook bedroevend hoog en niet geheel ongevaarlijk. Vaak waren de gezinnen al groot en arm en was de wanhoop groot.

Abortus was strafbaar

Een abortus was strafbaar in die tijd, gebeurde illegaal, gebeurde onder slechte hygiënische omstandigheden of vrouwen probeerden zichzelf te aborteren, met alle risico’s van dien.
En dan ineens, vanaf 1923 gaan de ontwikkelingen snel. Nou je snel… als je het in de tijd plaatst wel! Het voortouw wordt genomen door Margaret Sanger, die diep onder de indruk raakte van de schrijnende omstandigheden waarin vrouwen zich bevonden. En zij trok ten strijde als 1e Amerikaanse feministe en richtte het eerste voorlichtingsbureau voor anticonceptie op. Samen met een aantal vooraanstaande mensen konden er meer spijkers met koppen geslagen worden.

In chronologische volgorde zien we dan het volgende ontstaan:

 • 1911 – de Zedelijkheidswetgeving in Nederland van kracht: ‘het verbod om middelen ter verstoring van de zwangerschap aan te bieden’.
 • 1919 – De Oostenrijkse fysioloog Ludwig Haberlandt toont in experimenten met konijnen aan, dat de eisprong onderdrukt kan worden door het hormoon progesteron.
 • 1923 – Margaret Sanger richt het eerste voorlichtingsbureau voor anticonceptie op.
 • 1923 – De samenwerking met de rijke Katherine McCormick geeft de ontwikkelingen meer kans.
 • 1939 – Het lukt Russell Marker om progesteron uit de wortels van een Mexicaanse plant te bereiden en hiermee kwam deze stof opeens in grote hoeveelheden beschikbaar voor onderzoek. Inmiddels was bekend dat de stof alleen werkzaam bleek als deze geïnjecteerd werd.
 • 1951 – In dit jaar slaagde men erin een nieuwe stof te maken (norethynodrel) die gewoon geslikt kon worden en dan dezelfde werking had als het natuurlijke progesteron.
 • 1956 – Een grootscheeps onderzoek bij vrouwen uit Puerto Rico wordt in gang gezet. Initiatiefnemer en bioloog Gregory Pincus, aangemoedigd door Sanger en McCormick vervolgd deze onderzoeken waarbij werd aangetoond dat zwangerschappen werden voorkomen door een herhaaldelijke 21daagse kuur met norethynodrel. Door toevallige omstandigheden bleek dat de aanwezigheid van oestrogeen de werking ten goede kwam. Zo ontstond de zogenaamde ‘combinatiepil’.
 • 1960 – In Enovidâ als eerste anticonceptiemiddel in Amerika op de markt toegelaten.
 • 1960  In Nederland was het onderwerp geboortebeperking nog een groot taboe.
 • 1962 – De eerste anticonceptiepil in Nederland wordt gepresenteerd als ‘menstruatieregelingspil’ met als bijwerking: Er moet worden gewaarschuwd dat door dit middel de eisprong wordt onderdrukt en als gevolg daarvan geen zwangerschap kan ontstaan’
 • 1969 – Opheffing Zedelijkheidswetgeving in Nederland
 • 1972 – de pil wordt opgenomen in het ziekenfondspakket
 • 1972 – heden Het blijkt dat deze ontwikkeling en de mogelijkheid de pil te gebruiken voor veel vrouwen een zegen is. Seks wordt losgekoppeld van voortplanting, met als gevolg gewenste kinderen en meer vrijheid ten aanzien van vrijen.

De huidige pil bevat veel minder hormonen dan die eerste exemplaren, waardoor ze minder bijwerkingen geven. Bij juist gebruik is de betrouwbaarheid vrijwel 100%. Omdat de pil uitsluitend op recept verkrijgbaar is, valt het onder de geneesmiddelen. Naast de verschillende soorten pil kennen we ook de met hormonen uitgeruste Mirena spiraal en de Nuvaring.

Wereld anticonceptie dag en homeopathie

We zien in de samenleving vele gevolgen van het langer of korter pilgebruik. Hadden we in de eind tachtiger jaren de postnatale depressies die toe te schrijven waren aan de pil, de jaren daarna respectievelijk PMS klachten, bekkeninstabiliteit, menstruatie en overgangsproblemen en in onze tijd een ontregelde schildklier. Hoe kan dat nou? Ons hormonale systeem wordt aangestuurd door de Hypofyse. Wanneer we de pil gebruiken brengen we onszelf a. eigenlijk al in de overgang wat een bepaalde versnelde veroudering tot gevolg heeft en b. genieten we een kunstmatige menstruatie. Waarbij aangetekend mag worden dat veel huisartsen of specialisten ook rustig adviseren de pil door te slikken zonder dat er een stopweek hoeft plaats te vinden…

We kunnen niet ongestraft ingrijpen in dit soort wezenlijke orgaansystemen. Uitgaande van de gedachte dat de functie het orgaan creëert, met andere woorden als we de functie bij het orgaan weghalen, in dit geval de hypofyse, dan weet het orgaan op een gegeven moment niet meer welke taak het had en hoe het deze moet volbrengen. Een soort van geheugen dat continue getraind blijft door de taak die het heeft. Vergelijk het maar met het gebruik van onze spieren. Gebruiken we onze spieren niet dan atrofiëren ze, worden ze slap en hebben ze geen enkele kracht meer.
Zo is het ook met onze organen, in dit geval de hypofyse. Door de pil te gebruiken sturen we onze hypofyse eigenlijk op vakantie en hebben we een reden om met de pil te stoppen bij b.v. een kinderwens of overgang, dan kunnen er juist onder die omstandigheden problemen ontstaan omdat de hypofyse vergeten is welke functie het had. Dus problemen in de zwangerschap, problemen bij de bevalling, problemen in de overgang, problemen met de schildklier. Vroeg of laat krijgen we de kous op de kop.

Een veel gehoorde uitspraak van artsen is dat bij voorbeeld de Mirena alleen lokaal hormonen afgeeft, hetzelfde geldt vanuit die optiek ook voor de Nuvaring. Maar helaas gaat dat niet op. Een beetje hormonen zijn ook hormonen en wellicht is de hypofyse dan niet helemaal op de Bahama’s beland maar net over de grens, maar wel in ruste… Een andere bijkomstigheid is dat alles wat we op onze huid smeren zich in 4 minuten via ons bloed verspreid door ons lichaam. Zo is het ook met de z.g. lokale afgifte van hormonen. Lokale afgifte klopt, maar de verspreiding en ontregeling is er niet minder om.

Een homeopathische behandeling kan hierin veel goed doen en vaak gelukkig het hormonale systeem weer helpen de draad op te pakken. Afhankelijk van de erfelijke belasting geeft het problemen op verschillende plaatsen in het lichaam en meer of minder erg.

Wereld anticonceptie dag, zo maar een dag in het jaar met zo’n belangrijk onderwerp. Een onderwerp waar we graag aandacht aan besteden. Aandacht, vanwege de sporen die de homeopathie hierin verdiend heeft tot grote vreugde van de vrouwen die hiervoor gekozen hebben.

In 1972 werd de pil als voorbehoedsmiddel in het ziekenfondspakket opgenomen. Al snel bleek dat er echt grote behoefte was aan zo’n betrouwbaar anticonceptiemiddel. Vooral voor vrouwen was het een enorme bevrijding, nu seks was losgekoppeld van voortplanting. Het moederschap werd vrijwillig en kinderen werden ‘gewenste’ kinderen. Velen menen dan ook dat de komst van pil de meeste betekenisvolle medische ontdekking is voor de samenleving. De huidige pil bevat veel minder hormonen dan die eerste exemplaren, waardoor ze minder bijwerkingen geven. Bij juist gebruik is de betrouwbaarheid vrijwel 100%. Omdat de pil uitsluitend op recept verkrijgbaar is, valt het onder de geneesmiddelen.