Zorgkosten blijven stijgen

Actueel
Zorgkosten

De zorgkosten worden sinds het nieuwe zorgstelsel dat in 2006 werd ingevoerd, steeds hoger. Dat komt omdat we ouder worden en omdat er steeds meer behandelmethodes zijn, die betaald zullen moeten worden. Om de kosten beheersbaar te houden is preventieve gezondheidszorg hierop het antwoord. We moeten voorkomen dat we ziek worden of op zijn minst proberen minder ziek te worden en dus ziekteprocessen af te remmen, zodat ze niet steeds meer behandeling vragen en dus hogere kosten met zich mee brengen. Daarom wordt bijvoorbeeld stoppen met roken in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen. En ook ondersteuning bij een gezondere levensstijl zoals meer bewegen en gezonder eten worden aangemoedigd. Een waardevolle aanvulling op deze kostenbesparende preventieve gezondheidszorg vormt de klassieke homeopathie (zie: Goedkopere patiënten door alternatieve geneeswijzen(3 oktober, 2010)

Patiënten van huisartsen die naast reguliere gezondheidszorg ook alternatieve geneeswijzen toepassen, zijn voor verzekeraars substantieel goedkoper en ze leven langer. Dat blijkt uit onderzoek, dat Kooreman (Universiteit van Tilburg) en Baars (Universiteit van Leiden) hebben gedaan op basis van gegevens van een verzekeraar. Goed nieuws dus voor de Homeopathie, die naast Acupunctuur en Antroposofie in het onderzoek is betrokken.

Uit praktijken van vele klassiek werkende homeopaten blijkt dat patiënten minder duur worden voor de samenleving omdat ze gezonder blijven, minder medicijnen gebruiken  en operaties voorkomen kunnen worden. Hier volgen een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Een voorbeeld van een vrouw met aambeien: Ze is in de afgelopen 3 jaar al 6x geopereerd. Telkens komen ze weer terug. Vaak heeft ze last van bloedingen en ook een moeizame stoelgang. De vrouw heeft ook een hoge bloeddruk en cholesterol, ze gebruikt daar al 10 jaar medicijnen voor. Voor de stoelgang gebruikt ze dagelijks movicolon. Voor haar maagklachten gebruikt ze maagzuurremmers. Ze komt onder behandeling bij een klassiek homeopaat. Vanaf 2 weken na de start ervaart ze verbetering in de klachten van de aambeien.  De stoelgang gaat soepel en de pijn en bloedingen verminderen.  In de loop van de tijd verdwijnen de aambeien totaal.  We zijn dan 2 jaar verder, de vrouw komt dan nog 2 tot 3x per jaar bij de homeopaat. Na weer  2 jaar tijd heeft ze nog steeds geen last, ze is niet meer geopereerd aan de aambeien. Haar bloeddruk en cholesterol zijn gedaald, de medicijnen hiervoor worden verminderd. Maagzuurremmers en movicolon gebruikt ze niet meer.

De totale kosten voor deze homeopathische behandeling zijn ongeveer geweest €900.  Dit wordt vergoed door de aanvullende ziektekostenverzekering. Ze voelt zich veel beter en haar gezondheid voor de toekomst is aanzienlijk toegenomen. Het reguliere kostenplaatje ziet er anders uit. Eén operatie aan aambeien kost ongeveer €1000,-. Dat is los van de consulten en overige kosten. Afgelopen jaren zouden een veelvoud gekost hebben aan operaties. Daarnaast zijn er nog de kosten voor de andere medicijnen en de bezoeken aan de specialist.  Er is dus een aanzienlijke kostenbesparing gedaan.

Meneer met whiplash na ongeval: Deze meneer had enorme pijn in zijn nek, schouders en rug en was zeer emotioneel. Bij het eerste consult kreeg hij homeopathische middelen mee. Hij voelde al heel snel vermindering van klachten. De behandeling begon in maart en in oktober vertelde deze meneer dat hij voor 90% verbetering had van zijn fysieke klachten. Emotioneel was hij volledig hersteld.

Meneer met ziekte van Bechterev: Deze meneer gebruikte regulier altijd medicijnen om de verkramping te voorkomen. Sinds deze meneer homeopathische middelen gebruikt heeft hij de reguliere medicatie niet meer nodig. Hij voelt zich veel beter dan eerst. Het verschil: homeopathische middelen zijn veel goedkoper dan reguliere medicatie. Het consult 1x per 3 maanden wordt door de aanvullende verzekering betaald. Na verloop van tijd zal deze meneer de homeopathische middelen niet meer nodig hebben terwijl de reguliere medicatie alleen maar meer werd en de patiënt  zich niet beter voelde.

Kraamverzorgster met een koortslip: Zolang een koortslip aanwezig is, is deze ook zéér besmettelijk voor anderen. En dát was precies de reden waarom een kraamverzorgster in de homeopathische praktijk kwam. Ze had steeds terugkerende koortslip infecties, waardoor ze geregeld niet kon werken. Vanwege het infectiegevaar voor baby’s! En omdat de koortslippen steeds sneller terugkwamen, moest ze zich steeds vaker ziek melden. Dat werd erg vervelend en de huisarts kon er verder niets aan doen. Dus maakte ze een afspraak bij de homeopaat. In het eerste gesprek kwam naar voren dat de infecties nu elke maand voorkwamen, en soms wel 2x per maand! Dus werden er eerst medicijnen ingezet om die virale tendens te doorbreken. Zodra de koortslip opkwam, zou er een middel ingezet worden specifiek daarop. Het duurde niet lang, of daar kwam hij: prikkelend en jeukend kondigde hij z’n komst aan! Aha!, dacht de kraamverzorgster, ik pak je aan met een speciaal homeopathisch middel voor jou. Binnen een paar dagen was hij weg, gewoon weg! Niks blaasje of pijn, hij vertrok met stille trom! Dat wekte grote verbazing. Wat fijn. Nu konden we weer verder gaan met de constitutiebehandeling, zodat het afweersysteem steeds sterker werd. Elke keer dat nu de koortslip weer opkwam, werd er weer dat specifieke middel ingezet tussendoor. Gelukkig werd de tijd die er tussen zat steeds langer en langer, tot hij echt helemaal wegbleef. Wat zóveel jaren had geduurd, was nu binnen het jaar helemaal verdwenen. Dat is nu de stille kracht van de homeopathie! Hiermee is bereikt dat de kraamverzorgster zich niet meer regelmatig ziek hoeft te melden en daarmee de maatschappij flinke kosten bespaart.

Een jonge vrouw moest geopereerd worden aan een grote hersentumor (astrocytoom):  Om zo weinig mogelijk last van de operatie te hebben en daarna snel te herstellen vroeg ze om ondersteuning met homeopathische geneesmiddelen. Vóór de operatie kreeg  ze een homeopathisch middel, om het lichaam in staat te stellen, om goed te reageren op de narcose en om zo snel mogelijk te herstellen van de operatiewonden. Ook direct na de operatie kreeg ze meerdere keren de geëigende middelen. Van  de operatie herstelde ze wonderbaarlijk snel . Slechts een halve dag en een nacht intensive  care. En op dag 4 na de operatie mocht ze al met haar ouders in de auto voor verder herstel naar huis. Een uiterst korte opname in het ziekenhuis en een grote besparing van ziekenhuiskosten.

Voor de restanten van de ongeneeslijke kwaadaardige tumor moest ze 3 maanden later  in 6 weken tijd 30x bestraald worden. Voor en na elke bestraling kreeg ze een homeopathisch middel, dat de nadelige gevolgen van de straling (zoals brandwonden, ernstige vermoeidheid ) moest minimaliseren.  Na 30 bestralingen waren er geen brandwonden en met twee uur rust elke dag kon ze heel goed de draad in haar leven weer oppakken.  Er was geen reguliere behandeling van de gevolgen van de bestraling  nodig. Voor de ziektekostenverzekeraar opnieuw een financiële meevaller. We zijn nu een jaar na de operatie.  Na ontslag uit het ziekenhuis  is ze vrijwel uitsluitend met klassieke homeopathie behandeld. Het laatste half jaar was zelfs geen enkele reguliere medicatie nodig. De laatste MRI-scan wees uit, dat er (nog steeds?) geen kwaadaardige activiteit waarneembaar is. De totale kosten van de behandeling met klassieke homeopathie bedroegen € 700,-. Ter vergelijking; één dag op de intensive care kost bijna 1500 Euro. Met klassieke homeopathie zijn blijkbaar belangrijke besparingen in de gezondheidszorg mogelijk.

Operatieve ingreep aan de stemband voorkomen: Een zangpedagoge heeft last van een gezwelletje op een van haar stembanden. Zij voelt het niet aldoor, maar het geeft vooral klachten bij een hele dag lesgeven en bij optredens. Het belemmert haar zeer als zij in een concert de solopartij moet zingen. Een bevriende professor in de keel-, neus-, en oorheelkunde heeft de stembanden van alle kanten bekeken en haar doorverwezen naar een kno-arts die gespecialiseerd is in het opereren van zangers en zangeressen. Zij gaat voor een consult bij de betreffende specialist naar de andere kant van het land. De operatie wordt gepland over een maand of twee. Intussen komt zij onder homeopathische behandeling en al vrij snel voelt zij dat het zingen haar weer gemakkelijker af gaat, de klachten na een dag lesgeven verminderen. De dag vóór de operatie worden haar stembanden nogmaals onderzocht. Dan blijkt het gezwelletje zó klein geworden dat opereren geen zin meer heeft; het litteken van een operatie zou groter worden dan het gezwelletje nu is en zou dus meer schade achterlaten. Zij zet de homeopathische behandeling nog een tijd voort omdat zij zich ook op andere fronten beter gaat voelen. Het heeft haar twee reizen naar de andere kant van het land gekost en een aantal homeopathische consulten. De maatschappij kost het twee specialistische consulten. De kosten voor de operatie, met narcose, nabehandeling enz. zijn uitgespaard. De specialist had nog voldoende mensen op zijn lijstje om de vrijgekomen operatiekamer te benutten.

Dit zijn nog maar zes voorbeelden waarbij vele zorgkosten zijn uitgespaard. Bij elkaar goed voor misschien wel  € 50.000,- tot € 100.000,-. En dan is de besparing  op het lichamelijk en emotionele leed en de toename van kwaliteit van leven nog buiten beschouwing gelaten. Dat geeft indirect ook weer een financiële besparing op allerlei andere processen in de samenleving. Als u overweegt om van zorgverzekering te veranderen kijkt u dan ook naar dit aspect. Tenslotte moeten onze kinderen en kleinkinderen in hún toekomst ook kunnen blijven genieten van een betaalbare zorg!

Aan dit artikel hebben bijgedragen: Josephine Broeders, Ynette Mulder, Marry van der Zon, Hans Leushuis en Annelies Scholten