Borstkanker: vragen en antwoorden

Borstkanker
Borstkanker

Hieronder vindt u een aantal veel gestelde vragen over borstkanker. Hebt u zelf een vraag die er niet tussen staat, dan kunt u hier uw vraag stellen.

 • Mijn huisarts constateerde, dat ik een knobbeltje in mijn linker borst heb. Hij zei, dat er een mammografie gemaakt moet worden. Ik vind een mammografie heel onplezierig, omdat mijn borsten helemaal platgedrukt worden. Zijn er in de klassieke homeopathie middelen, die  de eventuele schade door dit onderzoek kunnen beperken?
  Geneeskundige procedures in Nederland zijn vastgelegd in protocollen. Routinematig, maar zeker bij verdenking op borstkanker, is het eerste onderzoek dat gedaan wordt een mammografie. Een mammografie wordt vaak als zeer pijnlijk en ingrijpend ervaren. En inderdaad, betekent dit ook een trauma voor de borst. Een trauma kan in de gegeven situatie een eventuele ziekte uitlokken en/of  verergeren. In dit verband zou een veel minder schadelijke echografie, zoals in Duitsland al gebruikelijk,  meer wenselijk zijn. Om de negatieve invloed van de mammografie tot een minimum te beperken kunnen homeopathische geneesmiddelen uitstekende dienst verlenen. Het noemen van de aangewezen homeopathische geneesmiddelen door ons, is  door de overheid, in casu minister Schipper op straffe van hoge boetes, verboden. Wij moeten u daarom adviseren een deskundig homeopaat te consulteren die u kunt vinden bij ‘homeopathische praktijken’.
 • Bij het bevolkingsonderzoek bleek, dat er iets in mijn rechter borst zit, wat daar niet hoort. De specialist wil nu een biopsie uitvoeren, om te kijken of het niet iets kwaadaardigs is. Maar ik vind het idee niet prettig, dat er in mijn borst geprikt gaat worden. Kan de klassieke homeopathie in deze situatie iets voor mij betekenen?
  Uw vrees voor een biopsie is niet geheel ongegrond. Het prikken in mogelijk kwaadaardig weefsel brengt het risico met zich mee dat er kwaadaardige cellen in de vrije bloedbaan gebracht worden en zo het uitzaaien van de ziekte wordt bevorderd. Het natuurlijk herstel van een traumatische ingreep als deze kan heel goed ondersteund worden door de aangewezen homeopathische middelen. (1)
 • Vorige week hoorde ik, dat ik borstkanker heb. Sinds die tijd ben ik helemaal van slag. Ik ben bang en ’s nachts word ik steeds in paniek wakker. Kunt u iets voor mij betekenen?
  Slechte nachtrust komt u algemene gezondheid niet ten goede. In het geval van sluimerende of aanwezige ziekte is het belangrijk uw afweersysteem en daarmee uw gezondheid in een zo goed mogelijke conditie te houden. Goed slapen is dus zeker belangrijk.  Er zijn homeopathische middelen die u helpen uw emotionele evenwicht te hervinden en een gezond slaap/waakritme te bevorderen.
 • Ik heb borstkanker en binnenkort moet ik bestraald worden. Nu heb ik gehoord, dat de huid door die bestraling beschadigd kan worden. Is het mogelijk, om die schade  met behulp van homeopathische middelen  te voorkomen of te beperken?
  Er zijn zeer specifieke homeopathische geneesmiddelen die de gevolgen voor gezonde cellen van de verschillende bestralingen tot een minimum kunnen beperken, zodat de standaard opmerking van de radioloog is: ‘Bij u verloopt de genezing heel anders. U heeft veel minder last van de bestraling dan de gemiddelde patiënt.’ Klachten als roodheid, irritatie, brandende pijnen, wond- en littekenvorming, langdurige napijnen kunnen door de aangewezen homeopathische geneesmiddelen (1) voorkomen worden en zelfs na langere tijd nog effectief behandeld worden.
 • Ik heb borstkanker en ben bezig met chemo.  Daar ben ik heel misselijk van en moet steeds braken. Zijn er homeopathische middelen, die er voor zorgen, dat ik me niet zo beroerd voel?
  De effecten van homeopathische begeleiding tijdens chemotherapie zijn vaak spectaculair. Misselijkheid, vermoeidheid, uitputting, diarree, zwakte etc. kunnen tot een minimum gereduceerd of zelfs helemaal voorkomen worden, wanneer tijdens de chemo ook de juiste homeopathische middelen gebruikt worden.
 • Omdat ik borstkanker heb, moet ik binnenkort geopereerd worden.  Zijn er behandelingen in de klassieke homeopathie, die een voorspoedig herstel van deze ingreep kunnen bevorderen?De herstelperiode na trauma als een borstoperatie,  kan door een homeopathische behandeling gereduceerd worden tot een derde van de tijd die er anders gebruikelijk is. Van belang is dat tijdig, dat wil zeggen voor de operatie al, met het gebruik van de middelen begonnen wordt.
 • Er is bij mij borstkanker geconstateerd. Gelukkig is het niet uitgezaaid. Kan de homeopathie mij helpen, om er voor te zorgen, dat dat ook niet gebeurt?
  De ontwikkelingen van ziekten en dus ook het al dan niet uitzaaien wordt altijd afgeremd door je eigen immuunsysteem. Het is dus belangrijk om het immuunsysteem in een goede, zo mogelijk topconditie te brengen en hiervoor is het gebruik van de bij u aangewezen homeopathische geneesmiddelen zeer geschikt. Een tijdige homeopathische behandeling kunnen wij u dan ook zeker aanraden.
 • Ik heb borstkanker met uitzaaiingen in de lymfeklieren.  Ik moet geopereerd worden en krijg chemo (Herceptin, Taxol). Kan de klassieke homeopathie iets doen bij uitgezaaide borstkanker?
  Naast het feit dat u uitzaaiingen heeft, hebben we ook te maken met het langdurig gebruik van reguliere medicatie. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het gebruik van homeopathische geneesmiddelen. In de complexiteit van uitgezaaide borstkanker en gebruik van reguliere geneesmiddelen kunnen homeopathische geneesmiddelen toch uw immuunsysteem zoveel steun en richting bieden dat verdere uitzaaiingen afgeremd worden, ten gunste van de kwaliteit van leven.
 • Omdat ik borstkanker heb krijg ik binnenkort een chemo met Herceptin. Volgens de specialist is een bijwerking van dat middel , dat de hartspier minder goed zijn werk doet. Klopt dat?
  Wanneer uw hartspier beschadigd raakt door de chemo, dan wordt de behandeling met Herceptin gestopt. De ervaring heeft ons geleerd, dat de homeopathische middelen gemiddeld binnen 4 tot 6 weken de functie van de hartspier weer op het normale niveau hebben.  De oncoloog besluit dan vaak dat u met de chemo kunt beginnen. De tumor is echter altijd het gevolg van een proces. Een uitdrukking van een verstoord functioneren van uw levenskracht. Met het bestrijden van een tumor met chemo, bestraling, operatie etc. haalt u slechts alleen het gevolg weg. Het biochemische levensproces dat de tumor gevormd heeft wordt hiermee niet genezen. Het opnieuw ontstaan van tumoren vindt dan ook vaak, na langere of kortere tijd,  plaats.
 • Enige tijd geleden is mijn rechterborst geamputeerd gevolgd door  een chemokuur.  Op een gegeven moment  kreeg ik last van vervelende tintelingen in mijn handen en voeten. De oncoloog zei, dat ik er mee moest leren leven. Kan de klassieke homeopathie mij misschien helpen?
  Een veel voorkomende bijwerking van chemotherapie is schade aan het zenuwstelsel. De door u genoemde symptomen zijn hier een voorbeeld van. Soms verdwijnen deze bijwerkingen na langere tijd spontaan, maar even zo vaak is er sprake van blijvende schade. Uw oncoloog gaat uit van blijvende schade en stelt dan dat ‘u er mee moet leren leven’. Hoewel er geen garantie te geven is, zijn de ervaringen met homeopathie bij patiënten met zenuwschade bemoedigend te noemen. Wij adviseren u hiervoor toch zeker een klassiek homeopaat te consulteren.
 • Door de bestralingen, die ik heb moeten ondergaan (borstkanker) ben ik eigenlijk altijd moe. Zonder een middagslaap kan ik eigenlijk niet behoorlijk functioneren. Zijn er homeopathische middelen of behandelingen, die daar verbetering in  kunnen brengen?
  Vermoeidheid is een veel gehoorde klacht bij behandeling van borstkanker. Of de vermoeidheid door bestraling, chemotherapie of hormoontherapie komt is veelal niet geheel duidelijk. Met een gerust hart kan gesteld worden dat in alle gevallen het gebruik van de juiste homeopathische geneesmiddelen een wezenlijk verschil gaat maken in uw welbevinden en herstel.  Vermoeidheidsklachten zullen hierbij zeker op korte termijn, na de achtergrond verdwijnen.
 • In mijn familie is een grote aanleg voor borstkanker. Mijn oma, mijn moeder en twee tantes zijn al jong aan deze ziekte overleden. Ik ben 37 en mijn dochters zijn 13, 11 en 8. Kan de klassieke homeopathie mij helpen, om te voorkomen dat ik zelf en mijn 3 dochters borstkanker krijgen?
  In ieder menselijk lichaam ontstaan kwaadaardige cellen. Ons afweersysteem heeft om dit probleem op te lossen de beschikking over wat genoemd worden ‘natural killercells’. Dit zijn afweercellen die de ontregelde cellen omstromen en als het ware opvreten. Wanneer we de beschikking hebben over te weinig ‘natural killercells’ neemt het risico van kwaadaardigheid in welke vorm dan ook, toe. Daarom is het van belang het afweersysteem en de daarmee verbonden hoeveelheid ‘natural killercells’ in topconditie te houden. Homeopathische geneesmiddelen zijn een soort van fitness voor uw afweer systeem en zorgen dat uw algehele afweer in een goede conditie blijft.  Met deze goede conditie neemt het risico van kwaadaardigheid, ontregelingen in evenredigheid af. Als preventie is dit vaak afdoende. In het geval van verdachte klachten blijft het vanzelfsprekend dat u uw huisarts consulteert en de eventueel nodige stappen onderneemt. Blijft echter voorkomen is beter dan achteraf,  genezen.
 • Mijn buurvrouw heeft borstkanker. Toen ik dat hoorde,  schrok ik daar behoorlijk van. Ik heb me voorgenomen er alles aan te doen, om het niet zelf te krijgen. Kan de klassieke homeopathie op dit terrein preventief werken?
  Afgezien van het feit dat u gezond bent houdt u rekening met het feit dat het geen vanzelfsprekendheid is. Vanuit geneeskundig optiek is dit verstandig. De grootste kracht in de geneeskunst ligt immers in de preventie. Voor nu is er zo het lijkt, geen reden voor angst en heeft u alle tijd keuzes te maken om uw gezondheid te onderhouden. Homeopathische geneesmiddelen worden voorgeschreven op dat wat ziek of zwak is in iemands aanleg, gestel en levensomstandigheden, met als resultaat de aanwezige zwaktes om te zetten in kracht en welbevinden.

Dit artikel is geschreven door Hans Leushuis.