Het Coxsackievirus type A en B met homeopathie te lijf

Huidklachten
Coxsackievirus - Hand-, voet- en mondziekte

Het Coxsackievirus type A is een kinderziekte die vrij vaak voorkomt bij kinderen tot vier jaar. Het veroorzaakt hand-, voet-, en mondziekte (HVMZ), maar moet zeker niet worden verward met mond-en-klauwzeer dat voorkomt bij vee. Bij veel kinderen gaat de ziekte ongemerkt voorbij.

De symptomen van hand-, voet- en mondziekte (HVMZ)

Reguliere informatie

De eerste symptomen van de ziekte zijn kleine blaasjes in de mond van het kind, drie tot zes dagen na besmetting. Deze blaasjes zijn pijnlijk voor het kind en gaan snel kapot. Een of twee dagen later vormen de blaasjes zich ook in de handpalmen en op de voetzolen, die meestal ook pijnlijk zijn. Dit gaat vaak gepaard met koorts, misselijkheid en een verlaagde eetlust.

De blaasjes houden ongeveer een week aan en verdwijnen dan weer. In enkele gevallen worden de blaasjes in de mond grote zweren en kunnen tot wel vier weken aanhouden. Een ontwikkeling van de ziekte die nauwelijks voorkomt is hersenvliesontsteking.

Behandeling is meestal niet noodzakelijk. Wel kan paracetamol toegediend worden wanneer het kind veel pijn ervaart. De huisarts kan ook mondwater voorschrijven wanneer de blaasjes in de mond zich tot zweren ontwikkelen.

De symptomen van Coxsackievirus type B

Apart van type A dat hand-, voet- en mondziekte (HVMZ) veroorzaakt, kunnen zowel kinderen als volwassenen besmet worden met type B. Dit wordt ook wel myalgia epidemica, pleurodynia epidemica of de ziekte van Bornholm genoemd. De eerste symptomen van besmetting van Coxsackievirus type B zijn koorts, spierpijn, keelpijn, longpijn, buikpijn en hoofdpijn, hoewel koorts vaak het enige verschijnsel is.

Zowel het Coxsackievirus type A als type B kan zorgen voor heftigere aandoeningen, zoals ontsteking van het hart (myocarditis of pericarditis), longontsteking, hersenvliesontsteking, of bloedvergiftiging. Vooral kleine baby’s en mensen met een ernstig verlaagde weerstand kunnen erg ziek worden van het virus.
In geval van besmetting met het Coxsackievirus

Een besmetting met het Coxsackievirus is voornamelijk een gevaar voor zwangere vrouwen. Het kan leiden tot een miskraam of een hartafwijking bij haar kindje. Het heeft echter geen zin om uw kind na besmetting met het Coxsackievirus thuis te houden, aangezien de ziekte ook lang nadat de symptomen optreden nog zeer besmettelijk is. De ziekte kan worden vastgesteld door urine, ontlasting, keelslijm, hersen- of ruggenmergvocht te laten onderzoeken.

Coxsackievirus en Homeopathie

Er bestaat geen medicijnen tegen het Coxsackievirus: de behandeling bestaat uit het bestrijden van de symptomen. Besmetting met het Coxsackievirus en andere virussen neemt de laatste jaren schrikbarend toe. Door meer ervaring in de behandeling, kunnen we genezing steeds meer ondersteunen door homeopathische middelen. Daar waar men regulier de jacht opent op virussen, bacteriën en ander gespuis, laat de homeopathie juist deze focus los. Ziek worden hééft niet te maken met virussen en bacteriën, ziek worden heeft altijd te maken met je eigen vitaliteit, je eigen afweersysteem en weerstand. Alleen dán, wanneer dit niet voldoende is, slaan bacteriën en virussen ‘hun slag’ wat vertaald wordt naar het ziek worden van degene die het betreft.
Het zelf genezende vermogen van het lichaam kan ervoor zorgen dat de virale infectie wordt overwonnen in plaats van het te onderdrukken. Alleen dán neemt de weerstand van de patiënt toe en kan deze weer genieten van de dagelijkse dingen.

Voorkomen is altijd beter dan genezen, dus je kunt goed om je weerstand op niveau te onderhouden onder behandeling komen van een klassiek homeopaat. Een soort van APK twee keer per jaar.
Maar mocht je een flink weerstandsprobleem ontwikkeld hebben, dan is het verstandig om een wat intensiever traject in te gaan en te zorgen dat je het weerstandsprobleem weer achter je laat. Intensiever is over het algemeen vier á vijf keer per jaar een afspraak. Het is ’t meer dan waard en zal z’n vruchten afwerpen. We zullen in de toekomst nog veel meer virussen en bacteriën de revue zien passeren. Niet omdat ze er eerder nog niet waren en nieuw zijn, nee, we zullen ze meer in het nieuws zien omdat ze ‘toe kunnen slaan’ omdat bijna objectief is waar te nemen dat de gezondheid van mensen steeds meer afneemt.

 Foto: MidgleyDJ at en.wikipedia, CC BY-SA 3.0