Homeopathie bij hart- en vaatziekten

Hart- en vaten
hart en vaten

Hart- en vaatziekten zijn aandoeningen die het hart en vaatstelsel aangaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn hartinfarcten, beroertes, TIA’s, hartritmestoornissen, trombose, ontstekingen, hartklepgebreken en etalagebenen.

In onze westerse wereld staan hart- en vaatziekten tweede op de lijst van ziekten waar de meeste mensen aan overlijden. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen aangeboren hart- en vaatziekten, een gevoeligheid voor deze ziekten vanuit de erfelijke belasting en het verwerven van deze ziektes in iemands eigen leven. Oorzaken hiervoor kunnen stress, emoties zijn, maar ook eet- en leefgewoontes spelen vaak een grote rol. Daarnaast hebben een hoge bloeddruk, een hoog cholesterol en overgewicht een signaalfunctie. Een crisissituatie waarbij het hart en/of de bloedvaten zijn aangedaan, is altijd een ernstige en vaak zelfs een levensbedreigende situatie. Regulier kan dan dotteren en een bypass operatie op dat moment de oplossing zijn.

De kracht om deze crisissituaties te voorkomen ligt in de preventie waarbij constitutionele problemen als hoge bloeddruk en een te hoog cholesterol  eerder in balans gebracht kunnen worden. De klassieke homeopathie kan hierin veel betekenen.

Symptomen

 • pijn op de borst bij inspanning
 • pijn op de borst ook in rust
 • al dan niet uitstralend naar de linkerarm en of kaak en naar rug of schouderbladen.
 • soms misselijkheid en zweten.
 • uitvalverschijnselen, bijvoorbeeld scheve mond, moeilijkheden bij het spreken, krachtverlies in armen of benen
 • vermoeidheid
 • kortademigheid
 • vocht vasthouden (enkels)
 • slapeloosheid of onrustige slaap
 • kramp in de benen (’s nachts)
 • onregelmatige hartslag

Het verloop van de klachten kan erg per persoon verschillen.  Sommige patiënten hebben geen klachten maar lijken ‘out of the blue’ en/of vrij jong,  in een crisissituatie te belanden. Dit heeft te maken met zijn of haar individuele aanleg en achtergrond. Bij anderen ontwikkelen de klachten zich langzaam, maar gestaag en minder duidelijk. In alle gevallen is er sprake van ernstige problematiek die zo spoedig mogelijk weer hersteld moet worden om de gevolgen zo klein mogelijk te houden.

De oorzaken en het herstel

Komen hart- en vaatziekten in de familie voor, dan vraagt dit extra alertheid.  De aanleg is dan namelijk al aanwezig. Zijn er signalen? Neem ze serieus! Daarmee valt of staat het herstel.

 • Aanleg | Wanneer hart- en vaatziekten in de familie voorkomt en met name bij vader of moeder, word je als kind mogelijk al met deze aanleg of zwakte geboren.
 • De leefomstandigheden | Langdurige stress, drukte, verdriet, boosheid zijn omstandigheden die voor niemand goed zijn en die een rol kunnen spelen in het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.  Belangrijk in deze fase is het opvangen en in goede banen leiden van de emoties en/of stressfactoren. Daarnaast is gezonde voeding een belangrijke factor evenals rook- en drinkpatroon. Probeer deze objectief tegen het licht te houden en waar mogelijk positief te veranderen.
 • De constitutie | Hebben we te maken met een familiaire belasting dan is het verstandig om hier zo vroeg mogelijk al rekening mee te houden. Het zijn de ‘mazen in het net’ of de ‘constitutionele zwakte’ die vragen om herstel. In een gezonde constitutie ontwikkelen zich geen hart- en vaatziekten.

Het herstel van hart- en vaatziekten

Een chronische ziekte geneest, zo leert de ervaring nooit vanzelf. Hart- en vaatziekten vallen onder de chronische ziekten. Het zelfgenezend vermogen moet geholpen worden. De homeopatische geneeskunst heeft in de behandeling van Hart- en vaatziekten haar sporen verdient. Denk daarbij vooral aan de preventie! Op basis van het stimuleren van het natuurlijk herstelvermogen, wordt de balans hersteld en erger voorkomen.
In het geval van een crisissituatie als een TIA, infarct of beroerte is Arnica het eerste middel wat de lange termijn gevolgen heel erg kan beperken. Herstel is écht mogelijk wanneer de Arnica gelijk en tijdens de eerste dagen van de acute crisis  frequent toegediend kan worden. De oorzaken voor het ontstaan van Hart- en vaatziekten  zijn veelal  complex. Herstel ontstaat dan ook niet door inname van 1 pilletje. Verschillende elementen kunnen invloed gehad hebben.  Er zal op iedere afzonderlijke ziektevorm moeten worden voorgeschreven wil er sprake zijn van volledige genezing. Daar waar er sprake is van een erfelijke belasting, zal de kraan van de erfelijke aanleg ‘dichtgedraaid’ moeten worden en schrijft uw homeopaat daar op voor. Immers, anders is het dweilen met de kraan open en blijft deze erfelijke belasting dominant aanwezig.

Daarnaast zal uw homeopaat u op de acute (pijn)klachten voorschrijven, zodat deze in één á twee weken aanzienlijk vermindert moeten zijn. Het spreekt vanzelf dat regelmatig contact over het verloop van de klachten nodig is, zodat uw homeopaat het proces kan volgen en zo nodig  bijstellen. Zo kan het zijn dat u twee á drie middelen in afwisseling op de dag moet gebruiken, voorgeschreven bijvoorbeeld op de erfelijkheid, de constitutie en de acute situatie.  Bij eventueel gebruik van reguliere medicatie verdient het de voorkeur om deze, zodra het genezingsproces dit toelaat, in overleg met de huisarts of internist af te bouwen.

Homeopathische geneesmiddelen zijn gemaakt van natuurlijke substanties. Ze zijn door hun bereidingswijze en bij correct gebruik, nooit schadelijk voor de patiënt.  Voedingssupplementen en/of Schüesslerzouten kunnen een ondersteunend onderdeel zijn van de behandeling.

Resultaten van de homeopathische behandeling

De resultaten die met homeopathie te behalen zijn, kunnen zeer goed genoemd worden. De tijdsduur van het ziektegebeuren moet in de prognose, de tijd die het zal vragen te herstellen,  meegewogen moeten worden. Vanaf het begin van elke homeopathische behandeling behoort een duidelijke verbetering van de klachten tot de mogelijkheden. Veel vervolg schade zal door vroegtijdige homeopathische behandeling voorkomen worden. Denk hierbij ook aan een te hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol en hartritmestoornissen. Juist hier geldt ook: voorkomen is beter dan genezen!