Homeopathie, een holistische aanpak

Blog
Homeopathie

De meeste mensen kennen homeopathie enkel van de middeltjes tegen hoest of keelpijn die bij de drogist vrij verkrijgbaar zijn. Maar deze middelen zijn eigenlijk maar een heel klein onderdeel van alle mogelijkheden die de homeopathie kent. De homeopathie gaat veel verder dan enkel het oplossen van de huis tuin en keuken klachten, maar dit is voor veel mensen onbekend. En dit is jammer, want homeopathie is eigenlijk een van de meest veilige, goedkope en duurzame geneeswijzen die we kennen. Ook binnen de homeopathie kennen we veel verschillende werkwijzen, waar de klassieke homeopathie volgens de ziekteclassificatie er één van is. Een inkijkje in deze mooie holistische benadering van ziekte en genezing.

Passend middel

Homeopathie is gebaseerd op het principe ‘het gelijke met het gelijke bestrijden’. Dit betekent dat een middel passend is bij de klacht wanneer deze bij de gezonde mens dezelfde reactie veroorzaakt als dat de ziekte doet. Het lichaam krijgt een prikkel van het homeopathische middel, welke gelijk is aan de ziekte prikkel, alleen net iets sterker. De prikkel van het homeopathische middel geeft een tegenreactie van het lichaam, en deze tegenreactie zorgt ervoor dat de klachten die veroorzaakt waren door de ziekte worden opgelost. Dit is anders dan het inzetten van reguliere medicatie.

Deze stoffen zijn er op gericht om de reactie van het lichaam op de ziekte te onderdrukken, waarna het lichaam op een later moment juist een tegenreactie op de medicatie zal geven. Dit zal op ten duur verergering van de klachten geven, maar ook een verlies van de levenskracht en het ontstaan van nieuwe klachten, oftewel bijwerkingen. Hierdoor zal er meer medicatie nodig zijn om de ziekte te kunnen blijven onderdrukken, en belangrijker nog, de achterliggende oorzaak is hiermee niet opgelost. Met homeopathie kunnen we wel op die achterliggende oorzaak behandelen, en in plaats van het onderdrukken van de klachten wordt juist het lichaam aangezet tot zelfherstel.

Complex

De ziekte situatie van een patiënt kan vrij complex zijn, en er kunnen veel verschillende klachten en invloeden meespelen. Er kan een sterke erfelijke invloed zijn, een ongunstige leefstijl, of er kunnen veel heftige gebeurtenissen hebben gespeeld als pesten of verlies van dierbaren. Al deze verschillende factoren hebben een rol gespeeld in de ontwikkeling van ziekte, en moeten daarom worden meegenomen in het oplossen ervan.

Een mooie manier om dit te doen is het toepassen van klassieke homeopathie volgens de ziekteclassificatie, zoals de grondlegger van de homeopathie Samuel Hahnemann dit benoemt. Hiermee classificeren we de verschillende aspecten van de ziekte van de patiënt, zodat we inzicht krijgen in het ontstaan. Dit geven we grafisch weer in een bloem, waarbij het hart van de bloem de constitutie is en de bloembladen de verschillende invloeden. Zo hebben we het biografische bloemblad waarin we alle ingrijpende gebeurtenissen plaatsen, zoals ongelukken, overlijdens, of verlies van werk.homeopathie

De aandoeningen die voorkomen in de familie plaatsen we in het erfelijke bloemblad, en alle schadelijke stoffen die de patiënt binnen heeft gekregen als medicatie of vaccinaties komen terecht in het iatrogene bloemblad. Verder hebben we ook het epidemische bloemblad waarin we ziekten als griep of de ziekte van Pfeiffer kunnen plaatsen, en natuurlijk het acuut miasmatische bloemblad met daarin de acute klachten. Op die manier krijgen we een helder overzicht van wat er speelt bij de patiënt, en kunnen we vervolgens bepalen op welk vlak behandeling nodig is.

Ziekteclassificatie

Een belangrijk aspect in de behandeling volgens de ziekteclassificatie is het onderscheid tussen acute ziekten en chronische ziekten. Een acute ziekte ontstaat plotseling en kan heftig verlopen, maar de patiënt is meestal in staat om het te overwinnen en weer gezond te worden. Hier kunnen we denken aan een beenbreuk of de griep. Een chronische ziekte daarentegen ontstaat door achterliggende chronische miasma’s, welke via familielijnen worden doorgegeven. Hierbij is de patiënt niet in staat om weer gezond te worden, waardoor hij of zij steeds verder achteruit zal gaan. Veel klachten vallen onder de chronische ziekten, en bij de homeopathische behandeling ervan is het belangrijk om niet alleen op de acute klachten te behandelen, maar ook op de achterliggende verstoringen die via de familie is meegegeven.

Acuut middel

Met name in de behandeling van chronische ziekten is de toepassing van homeopathie volgens de ziekteclassificatie zeer passend. Hierbij zetten we meerdere middelen tegelijk in, gericht op de verschillende uitingen van de ziekte zoals we deze geclassificeerd hebben in de bloem. Allereerst een acuut middel op de acute klachten, met daarnaast een tussenmiddel op de vitaliteit en iatrogene belasting en een middel op de erfelijke belasting. Het grote voordeel hiervan is dat we veel breder de patiënt kunnen behandelen, en dat de behandeling ook completer is en daarom succesvoller.

Tussenmiddel

Het tussenmiddel werkt vitaliserend, ondersteunt de werking van de andere middelen, en kan aanvullend werken in de behandeling van bijvoorbeeld spijsverteringsproblemen of ontstekingen. Daarbij kan het tussenmiddel de schadelijke gevolgen van reguliere medicatie oplossen, waardoor een eventuele blokkade kan worden opgelost en de patiënt beter kan reageren.

Naast het tussenmiddel zetten we een middel uit een andere geneesmiddelengroep in, gericht op het dicht draaien van de kraan van de erfelijke belasting, waardoor we de gevoeligheid voor het ontwikkelen van bepaalde klachten kunnen neutraliseren. De 2e middel kan er tevens voor zorgen dat een eventuele heftige reactie op het acute middel wordt opgevangen, als het ware wordt gereguleerd. Deze aanvulling van beide middelen maakt dat ons acute middel ook veel beter zijn werk kan doen, waardoor patiënten sneller en meer verbetering ervaren.

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat klassieke homeopathie volgens de ziekteclassificatie voor u kunt betekenen? Neem gerust contact op voor meer informatie!

Praktijk Krista Sand
Klassiek Homeopaat