Kan borstvoeding tijdens een homeopathische behandeling?

Borstvoeding en homeopathie
homeopathie

Deze vraag kwam aan de orde tijdens de homeopathische behandeling van een zogende moeder. Zij was na de eerste consulten sterk verbeterd en had daarna, tijdens de winter, een vervelend virus  opgedaan dat haar chronische klachten even naar de achtergrond deed  verdwijnen. Na  telefonisch contact stuurde ik medicijnen die  haar hielpen om het virus weer onder controle te krijgen.  Zoals zo vaak gebeurt tijdens een acute situatie, waarbij het organisme flink onder druk komt te staan, krijgt het organisme ook de gelegenheid om onder invloed van  de benodigde homeopathische medicijnen flink wat op te ruimen;  met als  gevolg dat  de patiënt  een enorme   stap vooruit doet in de chronische klachten. Zo ook deze patiënte.

Problemen met de baby

Maar, als tijdens de acute ziekteperiode van de moeder de baby  (dan ongeveer 7-8 maanden)  plotseling koorts (39˚) krijgt is  niet helemaal duidelijk  waarom dit  gebeurt.  Zijn eetlust is slecht. Omdat hij ook 4 tanden tegelijk krijgt lijkt het er op of hij hierdoor problemen heeft met zijn gezondheid. Helaas,  bij het volgende consult blijkt hij nog steeds last te hebben van koorts, soms heeft hij daar een paar dagen geen last van om vervolgens weer terug te vallen in een, zo lijkt  het, vast  patroon.  Dit  duurt inmiddels  3 maanden.  Moeder is  een  paar maal  bij de huisarts geweest die niet kan achterhalen waarom de baby koorts heeft. De baby is dan 10 maanden.

Via de moeder

Ik vind het toch wel sneu dat de baby zich niet lekker voelt en ook voor  de moeder is het lastig. Hij houdt haar ’s nachts veel uit de slaap, dit is natuurlijk niet bevorderlijk voor haar gezondheid, zij verliest hierdoor veel kostbare energie. Energie die zij nodig heeft om zelf weer gezond te kunnen worden. Ze is erg vermoeid en ik besluit om gebruik te maken van de stelling van Hahnemann om via de moeder de gezondheid van de baby gunstig te beïnvloeden. In vroegere tijd gaf men ook wel homeopathische medicijnen aan de moeder om er op die wijze voor te zorgen, dat de baby de middelen binnenkreeg die het nodig had om weer gezond te worden. Het is bij een zeer jonge baby natuurlijk lastig om medicatie toe te dienen.

Tussenoplossing

Gelukkig is onze baby niet meer zó jong en moeder is reeds een paar maanden bezig om de borstvoeding af te bouwen. Ik noteer de overige klachten van de baby uitgebreid en zoek, op geleide van de symptomen, het hierbij passende homeopathische middel. Omdat de baby niet al zijn voedingen meer krijgt van zijn moeder maar deels ook vaste voeding, kies ik voor een tussenoplossing. Het geneesmiddel dat ik voor de baby op het oog heb blijkt ook een grote plaats in te nemen in het beeld van de moeder. Het is dus mogelijk om beiden met het zelfde middel te behandelen, de baby weer gezond te laten worden en de moeder verder te helpen in haar genezingsproces zonder storende factoren. Ik stel voor de baby één keer per dag de pipet uit het flesje voor het mondje en neusje te houden; tijdens het ademen van de baby krijgt hij dan het middel binnen. De rest van de dag krijgt hij via de borstvoeding de middelen aangeleverd. Het blijkt in de praktijk dat een baby aan een milde prikkel al genoeg heeft. Ik ben heel benieuwd hoe dit verder zal gaan, een dergelijk voorschrift schrijf ik als homeopaat niet elke dag voor. In telefonisch contact met de moeder hoor ik later dat het met beiden zeer voorspoedig gaat. De baby heeft geen koorts meer en is helemaal opgeknapt en moeder is heel tevreden.