Misselijkheid tijdens de zwangerschap

Ervaringen uit de praktijk
misselijkheid tijdens de zwangerschap

Corinne (naam is gefingeerd), een patiënte die al langer bekend is in de praktijk, met het grote nieuws dat ze voor de 2e keer zwanger is. Zo’n 3 jaar geleden kwam deze vrouw bij me met een kinderwens.

Haar voorgeschiedenis was erg verdrietig. Haar eerste kindje was overleden en daarna kreeg ze een miskraam. Toen kwam ze in de homeopathische praktijk, en kort na het begin van de behandeling raakte ze in verwachting en heb ik haar eerste zwangerschap kunnen begeleiden. Ze had toen met name klachten van slapeloosheid, welke goed reageerden op de medicijnen. Dit keer speelt misselijkheid haar meer parten en vraagt ze opnieuw hulp.

Ze is nu 7 weken in verwachting, maar de misselijkheid begon al vanaf de 1e week. Misselijkheid kan ontstaan door een overprikkeling ten gevolge van de vele hormonen, die tijdens de zwangerschap vrijelijk door het lichaam stromen. Niet alleen de zwangerschapshormonen, maar ook andere hormonen, die bijvoorbeeld de bloeddruk en de suikerspiegel reguleren, veranderen tijdens de zwangerschap en kunnen verstoringen geven in het functioneren. Corinne vertelt dat ze het erg druk heeft. Naast de zwangerschap met de daarbij bijbehorende onderzoeken en afspraken, heeft ze ook nog haar werk en nu een 1½ jarige dochter, die regelmatig haar aandacht vraagt. De agenda staat behoorlijk vol.

Misselijk en overprikkeld

De misselijkheid komt in vlagen en is hoofdzakelijk aan het einde van de middag aanwezig. Als ze heeft gekookt is dat met name voor haar man en kind, zelf heeft ze niet veel trek meer. Het gevoel zit hoog in de keel, maar ze hoeft niet te braken. Bij een controle blijkt dat de bloeddruk wat aan de hoge kant is. Ik geef Corinne medicijnen voor haar klachten, die de overprikkelde situatie tot rust moeten brengen. Zo vroeg in de zwangerschap mag de bloeddruk nog niet te hoog zijn, omdat die nogal eens wil stijgen in de loop van deze periode.

Na 2 weken belt Corinne naar de praktijk. De misselijkheid is zo goed als verdwenen, maar ook de bloeddruk is weer tot normale waarde gezakt. Verder heeft ze gas terug genomen en staat de agenda niet meer zo vol. Ze begrijpt dat de zwangerschap en haar gezondheid nu voorrang vragen. Beter nu daar tijd en aandacht in investeren, dan later problemen moeten oplossen, die eventueel zouden kunnen ontstaan. Moeder en kind groeien tezamen rustig verder.

Annelies Scholten