Projectielbraken bij baby’s

Borstvoeding en homeopathie
projectielbraken

Uw wolk van een baby is geboren, hij/ zij drinkt goed en dan plotseling begint de baby, na het geven van de fles, de melk over te geven.

Wat is projectielbraken

Projectielbraken is een plotselinge op heftige wijze teruggeven van de voeding (zonder gal). Het treedt meestal op als de baby 2-3 weken oud is, en komt meer voor bij jongetjes dan bij meisjes. Meestal komt het tot de leeftijd van één jaar voor. In eerste instantie is het gevaar bij zuigelingen met reflux, uitdroging. Bijna alle vocht wordt immers uitgebraakt. Daarnaast zal een baby niet voldoende groeien. De aandoening is meestal niet aangeboren maar er kan wel een erfelijke aanleg zijn. Bij de geboorte is het nog niet aanwezig, het ontstaat later. Het komt dan meer in de familie voor.

De aanleiding vormt de voeding. De maagsluitspier (pylorus) is overprikkeld, opent zich niet op tijd voor de voeding, en er ontstaat een braakreflex. De voeding komt er met een enorme kracht uit. Men noemt dit wel een pylorospasme.

Andere mogelijke aanleidingen zijn; 

  • Te veel of te snel voeden. Hier kan, eventueel in overleg met het consultatiebureau, een aanpassing in het voedingspatroon plaatsvinden. Wanneer een kind te snel drinkt kan door toevoeging van Johannisbroodpitmeel de (afgekolfde) melk wat dikker gemaakt worden, waardoor de   voeding soms ook beter verdragen worden.
  • Voedselovergevoeligheid. Bij de laatste blijkt dan het niet kunnen verdragen van melk.
  • Een aangeboren vernauwing van de maagingang. Komt weinig voor.

Spijsverteringstelsel

De oorzaak is een heel andere. Zodra de baby geboren wordt, moet hij op eigen kracht zijn spijsverteringstelsel gebruiken en zijn voeding omzetten. Daar ligt dan ook het probleem. Door overprikkeling is er een onvermogen om de voeding op de juiste manier naar binnen te laten. De pylorus wordt geprikkeld door de voeding en reageert direct met een kramp. Ook voedselovergevoeligheid is een vorm van overprikkeling. Het niet kunnen omzetten van voeding. Immers de meest natuurlijke voeding voor een baby is melk.

Overprikkeling kan zich dus op verschillende manieren uiten. Dat kan zijn door projectielbraken, overgevoelig voor melk, maar ook door bijvoorbeeld buikkrampjes.

Reguliere behandeling

In eerste instantie zal er medicatie voorgeschreven worden. Een veel voorkomend medicament is Domperidon. Dit is een medicament tegen de misselijkheid, heeft een ontspannende werking op de maagsluitspier, en een toenemende samentrekking (peristaltiek) van de maag, waardoor er een versnelde lediging van de maag volgt. Er wordt echter tot voorzichtigheid gemaand bij het gebruik bij kinderen onder een jaar, daar er bij deze groep kinderen een grotere kans is op neurologische bijwerkingen, zoals slaperigheid (zie; www.cvzkompassen.nl/fk).

Na langere tijd ontstaat er vaak een verdikte, verharde maagsluitspier (pylorusstenose), waardoor er een operatie moet plaatsvinden. Hierbij wordt de verdikte spier gespleten, waarna de voeding weer normaal kan passeren.

Homeopathische behandeling volgens de ziekteclassificatie

Zoals eerder beschreven, is het projectielbraken meestal een gevolg van overprikkeling waar de baby uiting aan geeft. Het is dus belangrijk die overprikkeling van het kind weg te nemen. In de ziekteclassificatie onderscheiden we of een ziekte van buitenaf dan wel van binnenuit komt. De homeopaat zal u allerlei vragen stellen over hoe uw baby reageert.

Is het bijvoorbeeld een driftig kind of juist heel rustig van aard, dit zijn vragen betreffende de constitutie/aanleg van uw kind. Zijn er in de omstandigheden dingen veranderd. Zijn er vooraf dingen gebeurd, zoals een verhuizing, of ongeval. Is het kind geboren in een rustige  omgeving, of heel onverwacht terwijl de babykamer nog niet in orde was. Vragen naar de omstandigheden/ incidenten die er mogelijk  geweest zijn. Daarnaast is er mogelijk een familiair/erfelijk gegeven.

Dit zijn allemaal factoren die overprikkeling tot gevolg kunnen hebben. Deze gegevens stellen de homeopaat in staat het juiste homeopathische middel(en) te zoeken, passend bij uw kind.

Prognose

Het homeopathische geneesmiddel zal snel rust brengen in deze situatie. Dit kan heel snel, soms al met een paar uur. Uw kind komt tot rust, zal zijn flesje weer leeg kunnen drinken, groeien, en zich prettiger voelen.

Dan zal het advies van de homeopaat zijn om de behandeling nog een tijdje voort te zetten. De acute overprikkeling is er af, maar de aanleg hiervoor is er nog wel. Het kind zal hierin sterker moeten worden om bij volgende overprikkelende situaties niet weer in een dergelijke (of andere) uiting terecht te komen. Dan is uw kind écht genezen.