Reuma is vaak complex

Ervaringen uit de praktijk
Reuma

Soms gaat het niet zoals je wilt dat het gaat met patiënten en zeker mensen die pijn hebben en lijden aan reuma. Het is vaak zeer complex.

Iedere mens is uniek en dat zie je terug in hun klachten en hoe ze zich tot hun klachten verhouden. Je probeert aan alles te denken, voeding (niet teveel zuurvormende voeding en veel water drinken), beweging en een goede nachtrust om weer te herstellen. En dan natuurlijk de ondersteuning met homeopathische geneesmiddelen. Gelukkig kunnen we op alle facetten die nodige zijn voor een goed immuunsysteem (= balans in onze levenskracht) voorschrijven met onze homeopathische middelen. Het middel geeft een prikkel af waarop wij als mens in staat zijn om op te reageren, waardoor ons immuunsysteem – onze levenskracht – zich kan herstellen. Als we herstellen dan nemen onze klachten af in omgekeerde volgorde van verschijnen.

Als eerste is er de erfelijke tendens, van waaruit de klachten (zwakte) ooit zijn doorgegeven vanuit onze voorouders, waar je rekening mee houdt. Op het klachtenbeeld van de reuma zelf kies je het meest gelijkende middel (zoals de reuma zich laat zien wil je dan ook terugzien in de omschrijving van het beeld van je middel). Vaak is er bij reuma een verstoorde nierfunctie die we kunnen aansporen beter te functioneren met een specifiek orgaan middel voor de nieren. Zelfs op het niveau van de cellen kunnen we met de Schüssler Celzouten voorschrijven op de individuele klachten.
Bovendien kunnen we het immuunsysteem prikkelen om op alle voorgeschreven middelen te gaan reageren, met de zogeheten tussenmiddelen.

Dan heb je aan veel gedacht en toch is er dan opeens een terugval met heel veel pijn. De hartklachten zijn minder geworden, er is minder benauwdheid en meer energie. Ook de reumatische pijnen waren goed te hebben. Het leek allemaal steeds beter te gaan, tot die terugval. Waarom? Waardoor? Wat zie ik over het hoofd? Het blijkt dat deze patiënt (bij navraag welke middelen ze nu gebruikt) ze niet de juiste sterkte in gebruik heeft van het tussenmiddel.

De volgende dag gaat ze de nieuwe sterkte in gebruik nemen en na twee dagen belt ze op dat haar pijnklachten weer afnemen. Telkens weer als ik dit zie sta ikzelf als Klassiek Homeopaat verbaast van de kracht die wij hebben als mens om op deze sterk verdunde geneesmiddelen te reageren met meer balans in onze gezondheid.

Dit artikel is geschreven door Ben Bongers.