Sint Nicolaas en zijn magie

Actueel
Sinterklaas

Het Sinterklaasfeest is een feest voor jong én oud.

Als volwassenen kunnen we namelijk ook op een andere manier kijken naar het Sint Nicolaasfeest. Want wat zou een dieper liggende gedachte kunnen zijn achter de Sint-mythe?

Het Sint Nicolaasfeest is een voortzetting op de viering van Sint Maarten. Tijdens Sint Maarten worden we uitgenodigd het licht in onszelf te vinden, te ontsteken. Wanneer je je eigen licht hebt gevonden, kan je ook een lichtje zijn voor een ander. Omhullen en omhuld worden is in deze tijd van het jaar een fijn gevoel, een blij gevoel, een positief gevoel.

De Sint en zijn Piet

De heilige Sint, die ieder het gevoel geeft van statigheid, van respect en eerbied. De heilige Sint die in nacht rijdt over de daken, om een ieder een cadeautje of iets lekkers te brengen.

We zouden hier de vertaling kunnen maken naar; wat voor goeds wil de nacht jou brengen. De nacht waarin jij slaapt en waarin je de andere wereld ontmoet. Het onbewuste is hierin aanwezig.

En dan Piet

Piet brengt ook cadeautjes uit de nacht. Piet is een grapjesmaker, een persoonlijkheid die foutjes maakt en blundert. Maar altijd de mogelijkheid krijgt om zich hier bewust van te maken en om het vervolgens anders te mogen doen.  

Het Sinterklaasfeest is bij uitstek het feest waarbij wij als volwassenen naar onze eigen schaduwzijde mogen kijken. Want hebben we niet allemaal een schaduwzijde? Een donkere kant? En mogen we daar het licht op laten schijnen?

Zelfbewust

Ook wij, net als Piet, zijn in staat om ons zelf bewust te maken, bewust te worden en het vervolgens anders te mogen doen.

Met humor elkaar wijzen op onze donkere kant, op onze ‘blunders’ en ‘fouten’. Om vervolgens mild te zijn naar elkaar en elkaar te helpen groeien in ons aardse leven.

Een lichtje laten schijnen

Dat is wat we met rijmen en dichten doen voor elkaar. Ons lichtje laten schijnen op de schaduwkant van de ander. Om vervolgens de ander op een liefdevolle manier zich bewust te laten maken. En hem of haar de mogelijkheid bieden om hier iets in te mogen veranderen. Want uiteindelijk willen we toch allemaal een Sint zijn? Het goede doen, het heilige en de eerbied ervaren?

Door ons in te leven in de ander, ons eigen lichtje op de ander te laten schijnen, komt het rijm, het ritme en de liefde voor de ander naar ons toe.

Laten we dat voor elkaar doen in deze donkere maanden. Een lichtje zijn voor de ander, vooral in deze donkere tijd.

Ontdek je eigen schaduw. Word je bewust.

Wist je dat homeopathie hier een mooie aanvulling in kan zijn. Homeopathische middelen kunnen je ondersteunen op jouw pad, in jouw ontwikkeling, in jouw (bewust)wording.

Wil je hier meer over weten? Kijk dan eens op www.klassiekehomeopathie.nl en/of bezoek een homeopaat bij jou in de buurt.

Humor, liefde, licht en vergeving, wij wensen iedereen  een mooie Sint-tijd!