Week tegen het pesten

Actueel
pesten

Samen zorg je voor een klimaat waar een ieder bij hoort, een plek waar ieder zich welkom en veilig voelt.

Buitensluiten is zo’n ernstige vorm van pestgedrag, dat deze ten allen tijde voorkomen zou moeten worden.

Horen bij een groep

Ieder mens wil graag bij een groep horen. Als je buitengesloten wordt van een groep dan zorgt dit vaak voor veel stress. Dit kan grote gevolgen hebben voor de persoon die er niet bij hoort. Deze gevolgen hebben dan vaak betrekking op de sociale en emotionele ontwikkeling. Bovendien kunnen zich lichamelijke klachten ontwikkelen. Iedereen kan uitgesloten worden, ongeacht je leeftijd of geslacht.

In onze maatschappij is het helaas heel gebruikelijk dat mensen uitgesloten worden op grond van leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, afkomst, geestelijke of lichamelijke beperking, religie, ideeën en meningen.

Enorme impact

Er wordt regelmatig gepest op scholen en op het werk. Maar de laatste jaren neemt vooral  het online-pesten enorm toe. Bij deze laatste vorm van pesten moet je denken aan bijvoorbeeld het verspreiden van gevoelig beeldmateriaal. Dit heeft enorme impact op het leven van het slachtoffer.

Volgens het CBS (Centaal Bureau voor de Statistiek – dit bureau doet onderzoek in opdracht van overheid / politiek; zij verzamelt data, verwerkt, analyseert en publiceert deze) hebben elk jaar ruim 100.000 jongeren te maken met roddelen, pesten, chantage of bedreiging via het internet.

De jongeren zijn zich meestal niet bewust van de risico’s van hun online gedrag. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat dit verstrekkende gevolgen heeft. Hoe jongeren via internet met elkaar communiceren is lastig te volgen.

Vooroordelen

Uit onderzoek weten we dat iedere mens vooroordelen heeft. Ze komen voort uit ons ‘oerbrein’. Deze vooroordelen zorgen ervoor dat we de wereld begrijpen. Dat we vooroordelen hebben is op zich geen probleem, maar dat wordt het wel als ze leiden tot pesten, discriminatie en uitsluiting.

In de onderstaande voorbeelden is te zien, dat pesten, uitsluiten en discriminatie in grote mate met elkaar verbonden zijn:

– een meisje met een andere afkomst staat, ongewild, altijd alleen tijdens de pauzes;
– een groep jongeren maakt regelmatig misplaatste grappen of opmerkingen over bijvoorbeeld moslims of joden;
– 2 groepen jongeren, de eerste van Turkse afkomst, de andere van Marokkaanse afkomst; ze willen niets met elkaar te maken hebben en zetten zich tegenover elkaar af door allerlei stereotypen over de andere groep delen.

Waarom pesten

Waarom pesten mensen anderen? Hier zijn verschillende redenen voor. Vaak wordt gedacht dat iemand probeert zijn plekje in de hiërarchie veilig te stellen door anderen te pesten. Ze voelen zich aangevallen, uitgedaagd of onterecht beschuldigd en beantwoorden dit met gemeen gedrag. Er zijn echter veel meer oorzaken van pestgedrag aan te wijzen. Denk hierbij aan een moeilijke thuissituatie van een kind of volwassene, de invloed van de opvoeding door ouders en leraren, het gebruik van drugs en alcohol. Maar ook onder invloed van groepsdruk kan pestgedrag ontstaan.

Mindset

Hoe kunnen we pestgedrag voorkomen? Door te beginnen bij het opmerken van onze eigen vooroordelen. Als we beseffen dat we ze hebben, kunnen we onze mindset en ons gedrag proberen te veranderen. We willen allemaal graag leven in een veilige en respectvolle omgeving. Daarvoor hebben we een klimaat nodig waarin jong en oud zonder (voor)oordeel zichzelf kunnen zijn, waarin we gezien en gewaardeerd worden.

Dit kan door meer verbinding en bewustwording te creëren:

  • ZIE: wat gebeurt er tussen jou en die ander?
  • KIES: hoe wil jij graag dat de relatie of samenwerking tussen jou en de ander er wel uitziet?
  • DOE: heb de moed om er iets aan te veranderen.

Pesten kan levens van mensen voor altijd kapot maken. Met andere woorden: pesten en dus ook buitensluiten  heeft enorme invloed op het leven van degene die gepest en/of buitengesloten wordt. Het zou niemand moeten overkomen. Het is van belang om al vanaf jonge leeftijd kinderen bewust te maken van hun eigen gedrag naar leeftijdsgenoten en hen te helpen het juiste gedrag te ontwikkelen. Hier ligt een belangrijke taak voor de ouders, maar ook voor scholen, want jong geleerd is oud gedaan.

Ik denk hierbij aan samenwerken aan een sociaal veilige groep, een wij-gevoel, waarin iedereen zichzelf kan, mag en durft te zijn.

De juiste ondersteuning

Deze ondersteuning moet echter niet stoppen na de basisschool, maar moet ook in het middelbaar onderwijs een plek hebben. Het is belangrijk dat jongeren leren om te gaan met verschillen. Ze hebben ruimte nodig om te oefenen en te experimenteren, om te voelen en te ervaren dat zij een onderdeel zijn van een groep. Een groep waarin ze leren elkaars unieke eigenschappen te herkennen en te waarderen. Dat gaat niet vanzelf. Hier moet dagelijks aan gewerkt worden. Niet alleen tijdens de Week Tegen Pesten.

Zie, Kies en Doe

Helaas zien we om ons heen dat het in de praktijk anders gaat, ook veel ouderen maken zich schuldig aan buitensluiten. Kijk naar de verdeeldheid door het Coronabeleid, de toeslagenaffaire, kijk naar de huidige politiek van de afgelopen jaren, van samenwerking is amper sprake. Kortom: ook ouderen zouden zich de ZIE, KIES en DOE strategie eigen moeten maken voor een betere leefbare omgeving. Het werken hiermee zorgt ervoor dat buitensluiten is uitgesloten en iedereen zich welkom voelt. Want: iedereen hoort erbij!

Homeopathie

Wat kan klassieke homeopathie hierin betekenen?

Antwoord: heel veel!

Ben jij iemand die buitengesloten wordt of ken je iemand?

Homeopathische middelen kunnen je helpen om assertiever te worden, dat je meer durft op te komen voor je eigen rechten en je je niet in een hoek laat duwen. Dat je kunt uitdragen dat je recht heb om te zijn wie je bent. Homeopathische middelen kunnen zorgen dat je meer in balans komt en dat bijvoorbeeld een kind zich daardoor beter kan ontwikkelen.

Maar ook de pester(s) zou(den) geholpen zijn met homeopathische middelen. Het zijn signalen dat iemand niet in balans is met zijn omgeving anders zou diegene geen behoefte hebben om anderen te discrimineren, te chanteren of te pesten. Vaak zie op de achtergrond dat vanuit onzekerheid of jaloezie de pester(s) tot dit gedrag komt (komen).

Via www.klassiekehomeopathie.nl kun je een homeopaat vinden bij je in de buurt, die hierbij kan helpen.