Wereld Malariadag

Malariamug

Jaarlijks vraagt de Verenigde Naties aandacht voor de ziekte malaria en de bestrijding ervan. Er overlijden wereldwijd elk jaar nog ongeveer 1 miljoen mensen aan malaria, voornamelijk kinderen in Afrika.

Malaria of moeraskoorts is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door eencellige parasieten van het geslacht Plasmodium . De parasiet wordt op mensen overgebracht door malariamuggen. Ze bevinden zich met name in gebieden waar stilstaand water is. Dat is de ideale broedplaats voor de malariamug. Het woord malaria is afgeleid van het Latijn voor ‘slechte lucht’, mala aria, en heeft betrekking op de overheersende geur in moerassen.

De historie van malaria

Tot ongeveer 1920 kwam malaria ook endemisch in Nederland voor. Vlak na de Tweede Wereldoorlog waren er in Nederland ca. 10.000 gevallen van malaria per jaar. Dit hoge aantal kan mede worden verklaard doordat tijdens de Duitse bezetting het gebruik van kinine, een medicijn tegen malaria, werd gestopt. Ook door verminderde bemaling van polders door brandstofschaarste ontstonden vele broedplaatsen voor de malariamug en nam de ziekte weer toe. Pas in 1959 werd ‘inheemse’ malaria voor het laatst geconstateerd in Nederland, en in 1970 kreeg Nederland als een van de laatste landen in Europa het predicaat ‘malariavrij’ van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Malaria noemen we ook wel een wisselkoorts-ziekte. Koortspieken gepaard gaand met koude rillingen en soms braken, met daartussen koortsvrije perioden, zijn typerend voor malaria. De parasiet gaat in de rode bloedcellen zitten, die daardoor verloren gaan. Malaria kan hierdoor vergezeld gaan van bloedarmoede (anemie) en vergroting van de milt. Het eerste middel tegen malaria was kinine, een stof gewonnen uit de bast van de kinaboom uit Zuid-Amerika. Er is inmiddels een behoorlijk arsenaal aan geneesmiddelen voor malaria, en er komen geregeld nieuwe middelen bij. Dat is helaas ook nodig, want de parasiet heeft een sterk vermogen tot het ontwikkelen van resistentie.

Kinine als medicijn

In de homeopathie is kinine ook een bekend medicijn. Het is het allereerste middel wat de Duitse arts Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, beproefde. Hij ontdekte reeds in de 18e eeuw dat het medicijn vooral werkzaam was bij wisselkoortsen en bloedarmoede. Nog steeds wordt Cinchona officinalis of China, zoals de homeopathische kinine wordt genoemd, op grote schaal toegepast bij patiënten met wisselkoortsen en repeterende ziektepatronen.

Vroeger reisden mensen niet veel, maar door toenemende globalisering verspreiden malariavarianten zich sneller. Weerstand tegen malaria is daardoor steeds minder effectief. In bepaalde delen van Afrika raakt een groot deel van de bevolking vanaf de jeugd met malaria besmet. Mensen die herhaaldelijke besmettingen overleven, kunnen langzamerhand een zekere weerstand opbouwen.

In deze moderne tijd word veel gereisd en zijn bijna alle uithoeken van de wereld bereikbaar. Een goede voorbereiding van een verre reis is belangrijk. De allereerste stap is te zorgen voor een goede conditie en weerstand. Daarnaast is het verstandig te informeren naar welke ziektes er op de plaats van bestemming aanwezig zijn en of we daarvoor voorbereidingen kunnen of moeten treffen. Malaria is een van de meest bekende ziektes, die om goede maatregelen vragen.

Preventie tegen malaria

Naast reguliere medicijnen om je tegen malaria te beschermen bestaan er ook plantaardige preparaten die wetenschappelijk zijn onderzocht op hun preventieve werking tegen malaria. De stof Artemisine werd in 1972 door Chinese wetenschappers ontdekt in een onderzoek naar natuurlijke alternatieven voor de behandeling van malaria. Het blijkt dat de stof vele parasieten, schimmels en ongewenste bacteriën in ons lichaam doodt. Het heeft geen ongewenste bijwerkingen en werkt juist gunstig op darmflora en algehele weerstand. In de homeopathische praktijk wordt dit preparaat geadviseerd bij malariapreventie. Toen een patiënt de bijsluiter van het, door mij geadviseerde preparaat meenam naar het tropencentrum, bevestigde de arts in het ziekenhuis dat het de werkzame stof tegen malaria bevat.

De constitutiebehandeling is echter het uitgangspunt en zorgt dat de patiënt een goede afweer heeft ontwikkeld en vitaal op reis gaat. Ongewenste indringers, zoals parasieten krijgen weinig voet aan de grond en daardoor treden infecties niet of in geringe mate op. Ook het herstel na de acute ziekte is snel en volledig, als de constitutie van patiënt op orde is. Zo wordt het volop genieten van een exotische reis.

Dit artikel is geschreven door klassiek homeopaat Annelies Scholten.

Bron: Wikipedia