De behandeling van baarmoederhalskanker

Baarmoederhalskanker
Nadenkende jonge vrouw

In de derde week van januari wordt jaarlijks wereldwijd weer aandacht gevraagd voor het voorkomen van baarmoeder-halskanker.

De kracht van de homeopathie ligt in de preventie…..

Baarmoederhalskanker, regulier

Baarmoederhalskanker ontstaat in het slijmvlies op de grens, de overgang tussen baarmoederhals en baarmoedermond. Afwijkende cellen kunnen ontstaan door langdurige infecties van het virus dat die cellen beïnvloed. Dit virus is ‘het humaan papillomavirus’  of HPV. Er zijn gradaties en stadia.   De invloed van het virus en de veranderde cellen is nog geen staat van kanker op dat moment. Ons lichaam kan altijd afwijkende cellen opruimen. Dat is een dagelijkse activiteit. Echter, wanneer dit niet gebeurt, dan kunnen deze besmette cellen zich ontwikkelen tot kankercellen.  Dit kan een proces zijn van 5 tot 15 jaar. Wanneer er niets gedaan wordt aan dit proces, ontstaat na korte of langere tijd baarmoederhalskanker.

Regulier gezien zijn deze voorstadia relatief ‘makkelijk’ te behandelen. Het probleem is dat men meestal geen idee heeft van een voorstadium omdat dit nauwelijks klachten geeft. De behandeling wordt lastiger naarmate deze onrustige cellen zich uitbreiden.  Het lichaam laat dan een steekje vallen in de zin van ‘het niet opruimen van de geïnfecteerde cellen’.  Het doorgroeien van de geïnfecteerde cellen gaat in de onderliggende spierlaag, de vagina, de baarmoeder of in het weefsel rondom de baarmoeder.

De reguliere informatie is dat:

 • Baarmoederhals kanker niet besmettelijk is
 • Baarmoederhalskanker niet erfelijk is

Reguliere preventie

Een campagne in 2009 voor alle meisjes vanaf 12 jaar gaf hen de mogelijkheid tot vaccineren. Drie prikken zou beschermend moeten werken voor het HPV. De prik biedt geen levenslange bescherming, de garantie is waarschijnlijk een jaar of zes. Daarna kan iemand elke drie jaar opnieuw een vaccin laten zetten en na je dertigste kun je gewoon mee in het 5-jaarlijkse uitstrijkjes onderzoek.

Reguliere behandeling van baarmoederhalskanker

 • Chemo
 • Bestraling
 • Hormoontherapie

Baarmoederhalskanker en Homeopathie

Baarmoederhalskanker ontstaat in het slijmvlies op de grens, de overgang tussen baarmoederhals en baarmoedermond. Afwijkende cellen kunnen ontstaan door langdurige infecties van het virus dat die cellen beïnvloed. Dit virus is ‘het humaan papillomavirus’  of HPV.

Goede weerstand en een gezond afweersysteem

Het allerbelangrijkste gegeven in de ontwikkeling van ziekten en klachten is de functie van ons afweersysteem of wel weerstand.  Een gouden regel is dat wanneer ons afweersysteem goed functioneert er geen klachten of ziekten zich ontwikkelen. Immers, elke indringer wordt gelijk getackeld en afgevoerd. Altijd en overal! Op het moment dat ons afweersysteem het laat afweten, of wanneer onze weerstand verminderd is, krijgen indringers als  virussen, bacteriën, schimmels, luizen, wormpjes etc. kans hun slag te slaan. Duurt deze verminderde weerstand lang?  Dan krijgen ze naast de kans toe te slaan, ook nog de kans zich te ontwikkelen. Op zo’n moment spreken we over  ‘van kwaad tot erger’…  Een langdurige toestand van een verminderde weerstand.

Duurt deze verminderde weerstand kort?  Dan zal ons afweersysteem z’n taak weer oppakken en alsnog de boosdoeners er uit mikken. Opgeruimd staat netjes….

Het omkeren van een proces

Bij een goede weerstand krijgen de verschillende stadia en gradaties geen kans zich te ontwikkelen. Het virus wordt gevangen, kan geen invloed meer uitoefenen op ons lichaam en er zal geen kanker ontwikkelen. 

Langdurige weerstandsvermindering

Om welke redenen dan ook, kan onze weerstand gedurende langere tijd in een enorme dip zitten. In zo’n situatie kunnen besmette cellen, ook al weet je dit niet van jezelf, zich ontwikkelen tot kankercellen. Je kunt je voorstellen dat een cel wanneer deze definitief kankercel is geworden, moeizamer weer een gezonde cel kan worden. Beter is het zover niet te laten komen. Een proces dat jarenlang gaande is, heeft soms ook een evenredig lange tijd nodig om zich te herstellen. Maar zeg nooit dat dit niet mogelijk is…

Regulier gezien zijn deze voorstadia relatief ‘makkelijk’ te behandelen. Echter dit is altijd een vorm van onderdrukking, als niet de onderliggende weerstandsproblematiek aangepakt wordt. Meestal zullen na verloop van tijd de cellen zich op andere plaatsen nestelen en daar al dan niet weer uitgroeien. Dit proces van uitzaaien wordt mogelijk bevorderd doordat er een biopt wordt genomen, een punctie wordt gedaan of de tumor wordt weggenomen. Op elk van deze momenten vindt er bloed/bloed contact of bloed/lymfe contact plaats waarbij de geïnfecteerde of al aanwezige kankercellen makkelijk verspreid worden naar andere delen van ons lichaam. De voedingsbodem voor uitzaaiingen is hiermee gelegd.

Homeopathie en preventie

De kracht van de homeopathie ligt in de preventie. De kracht van gezondheid ligt in een gezond afweersysteem. De homeopathische behandelingen zijn er altijd op gericht de mens van binnen uit gezonder, sterker, evenwichtiger en weerstandsbestendiger te maken.  Alleen dán kan het lichaam de ziekte zelf overwinnen en het ook werkelijk genezen. Het lichaam heeft immers de tumor gemaakt en kan deze ook weer oplossen.

Wat kun je zelf?

Ten aanzien van je weerstand kun je er voor zorgen dat je altijd veel groente en vers fruit nuttigt. Een veel gehoord verhaal in de praktijk is;  ‘ik eet nooit fruit en/of groente en ben nooit ziek’.  Vaak betreft dit nog redelijk jonge mensen. De kracht van de jeugd, de vitaliteit van de jeugd maakt dat soms de weerstand inderdaad redelijk lijkt. Echter, op enig moment, vanaf je 23ste levensjaar is die jeugdige vitaliteit niet meer zo vanzelfsprekend. En het is vaak na deze jaren dat dan ineens, ogenschijnlijk out of the blue, klachten en/of ziektes zich gaan ontwikkelen. Een achterstand kun je niet makkelijk  inlopen….

 • Zorg voor voldoende vitamines; liefst allemaal, maar C en D zijn erg belangrijk.
 • Zorg voor voldoende rust en slaap.
 • Zorg voor veel plezier en voldoening in je dagelijkse bezigheden als gezin, werk, activiteiten, doelen en idealen. Dit is een boost!
 • Zorg voor zo min mogelijk regulier medicijngebruik. De reguliere medicijnen zijn altijd chemisch synthetisch, zijn moeilijk afbreekbaar voor ons lichaam, hebben de neiging zich te stapelen rondom onze organen om ons vooral daar te belasten. Zij roven, naast de bijwerkingen, enorm veel vitaliteit.
 • De jaarlijks, vaak gratis aangeboden griepprik (viraal), vermindert mede door de agressieve toevoegingen per definitie de weerstand in plaats van dat deze opgebouwd wordt. En weet dat de griepprik nooit werkt voor de griep die dat jaar zal zege vieren. Meer immuun word je alleen door zélf ziektes als de griep door te maken.
 • Rook en drink niet; dit zijn aanslagen op je weerstand. Eén sigaret rooft 40 milligram vitamine C.
 • Zorg voor voldoende beweging en buitenlucht
 • Vermijd wisselende seksuele contacten en zo het daarmee verbonden risico van soa’s.
 • Vermijd onbeschermd vrijen
 • Bouw je weerstand op met behulp van een klassiek homeopaat. Deze opbouw van je weerstand is altijd te meten aan het verdwijnen van je klachten.

Wat kun je zelf preventief doen ter voorkoming van baarmoederhals kanker? 

In 2009 verscheen er een editie van het blad Arts & apotheker.  Dit is een regulier blad voor o.a. artsen. Het was in dít tijdschrift dat er vermeld werd dat slechts alleen dagelijks 1000 milligram vitamine C preventief en curatief werkt tegen het Human Papillomavirus , bij iedereen! Het was een mededeling die vanuit de reguliere hoek, ontzettend snel getackeld werd. Immers, aan vitamine C is door de farmacie niets te verdienen. Dan ook liever geen informatie hier meer over, want dan verdwijnt daarmee de winst van de vaccinaties en van de latere behandeling van baarmoederhalskanker. Het klinkt simpel, maar ook naar en vervelend dat een financieel plaatje consequenties kan en mág hebben voor de gezondheid van mensen. En toch is dit realiteit.

Baarmoederhalskanker vaccinatieHPV Campagne

De HPV campagne van 2009 heeft zowel ‘vrienden’ als ‘vijanden’ gemaakt. De geschatte omzet is niet gehaald, omdat de opkomst lager was dan de farmacie en het RIVM gehoopt hadden. ‘Vrienden’ hebben zich vanuit angst, gevoed door de krantenberichten, gestuurd gevoeld. Soms met bibberende benen, na lang afwegen omdat kiezen voor je kind nu eenmaal heel moeilijk is, toch de stap gemaakt om het kind te laten vaccineren.

Vijanden’ hebben zich gedistantieerd van deze actie omdat

 1. Er geen onderzoek was gedaan naar de werkelijke preventie en er geen langere termijn effecten bekend zijn.
 2. De bijwerkingen niet duidelijk waren/ in veel gevallen traden schadelijke bijwerkingen op.
 3. De lobby niet geheel zuiver was:  Kinderen van 12 jaar hoefden deze beslissing niet te overleggen met hun ouders (!), zo werd geformuleerd en bovendien kregen ze een iPad cadeau wanneer ze zich zouden laten vaccineren.

Voordeel van deze manier van PR-campagne voeren is dat steeds meer mensen bewust gaan nadenken over de manier waarop er met onze gezondheid wordt omgegaan,  wanneer we even niet scherp zijn. We leren beter keuzes maken op basis van ons eigen gevoel. En niet op basis van aangeprate angsten of op basis van met angst gevulde geschreven journalistieke berichten, routinematig gevoed door de informatie van het RIVM en de farmacie. Een samenwerking die gebaseerd is op de drie G’s; gezondheid, geneeskunde en geld.

Keuzes zijn individueel en daarmee goed. Keuzes zijn vooral goed wanneer je je beslissing van alle kanten hebt kunnen onderbouwen, hebt kunnen bezien en hebt afgewogen. Daarna heeft twijfel geen zin meer.

In een homeopathische behandeling zullen we naast voedingsadviezen om vooral de cellen en de celstofwisseling te optimaliseren, ook de kraan dicht draaien daar waar de gevoeligheid of aanleg voor baarmoederhalskanker vandaan komt. Doen we dit niet, dan is de behandeling dweilen met de kraan open….  Daarnaast zullen we de huidige situatie behandelen met de daarvoor geïndiceerde middelen. En vergeet niet: je kunt zelf heel veel doen. Actief en bewust leven, veel lezen en informatie inwinnen, het goede er uit filteren en daar voor gáán.

Voordelen van de homeopathie

 • Bouwt je immuunsysteem  op
 • Maakt je afweersysteem sterker en 100% scherp
 • Werkt vitaliserend
 • Heeft geen bijwerkingen, niet toxisch
 • Kent geen chemisch synthetische effecten
 • Is duurzaam, betrouwbaar  en veilig voor elke leeftijd
 • Helpt je energie, vitaliteit en weerstand van binnen uit op peil te brengen en te houden, zo blijf je het best beschermt tegen welke invloed dan ook van buitenaf
 • Biedt support en neemt de tijd vóór jou als patiënt
 • Biedt een gedegen behandeling, pijnbestrijding of begeleiding in welke fase dan ook

Na of mét reguliere medicatie

Soms zoek je als patiënt pas verder als de diagnose gesteld is. Je leven staat stil en bestaat alleen maar uit ‘de diagnose’.  Zo logisch! Weet dat je, in welke fase dan ook, een homeopathische behandeling kunt starten.  Ook als je al in de chemo zit, de bestraling moet ondergaan of in een latere fase hormoontherapie nodig had. De homeopathische middelen kunnen enorm veel voor je betekenen in al deze fasen. Ze  neutraliseren de bijwerkingen van de chemisch synthetische reguliere therapie, waardoor herstel beter en sneller gaat. Patiënten uit al onze praktijken hebben aangegeven hier enorm veel baat bij te hebben. En na alle reguliere behandelingen kunnen we weer opbouwen.  Opbouwen om het immuunsysteem zo goed mogelijk weer te optimaliseren zodat nieuwe ziekten, indringers, infecties etc. geen kans meer krijgen.

Samen kunnen we zoveel meer…

Natuurlijk zijn we bekend met het feit dat steeds meer maatregelen er op gericht zijn mensen geen homeopathische middelen te laten gebruiken. Het valt minister Schippers  op , zoals ze zelf zegt, dat er zoveel homeopathische middelen op de plank liggen bij de drogist en apotheek. Dat is kennelijk omdat ze goed werken. Een redelijk wetenschappelijk bewezen argument en een fundamenteel onderbouwde argumentatie lijkt ons… Ook wordt er op dit moment  in de folders van het ziekenhuis een negatief advies uitgebracht, ten aanzien van het gebruik van homeopathische middelen gedurende een reguliere behandeling. Vreemd, immers artsen en minister Schippers zeggen : ‘ homeopathie werkt niet, want er zit niets in’.

Het werkt niet dus volgens de minister, maar het gebruik er van wordt wel ontmoedigd, ontraden of bestreden…. Niet logisch. 

Weet wel dat iedere mens, iedere patiënt,  het recht heeft op een eigen keuze.  Ook wat behandeling en gebruik van medicatie betreft, evenals  eventuele ‘time-out momenten’ om na te denken en beslissingen te nemen. Of doodeenvoudig je eerst meer te informeren of vragen te stellen.

Lees ook:


Neem je tijd! Want…… niémand kan jou genezen, je kunt alleen jezelf genezen
 – Prasanta Banerji, augustus 2013 –