Baarmoederhalskankervaccin voor jongens?

Actueel
Vaccin jongen

Begin mei dit jaar berichten alle grote kranten in Nederland dat niet alleen meisjes, maar ook jongetjes van 12 jaar zich zouden moeten laten inenten met het HPV vaccin. Het zou hen beschermen tegen genitale wratten, anale (en penis) kanker.

Jongens hebben geen baarmoeder!

Hoeveel jongens – of zelfs volwassen mannen krijgen dat? En hoe overtuigend is het bewijs dat deze prik dit kan voorkomen? Wat is hier gaande? In dit artikel stellen we drie vragen centraal: Wat is anus/ peniskanker en hoe gevaarlijk is het? Wat is HPV en hoe gevaarlijk is het? Wat is Gardasil 9 en hoe gevaarlijk is het? De slotconclusie laten we u alvast weten: Een HPV vaccin voor jongens? Nog meer onzin en nog meer risico!

Wat is anuskanker / peniskanker en hoe gevaarlijk is het?

Anale kanker is een zeer zeldzame kanker die begint in de anus. Het is goed te behandelen – zeker in een vroeg stadium. In 2013 overleden er 20 mannen aan anale kanker. Al deze mannen waren ouder dan 50 jaar. Peniskanker is eveneens een zeer zeldzame kanker. In 2013 overleden er 22 mannen aan peniskanker. 19 van hen waren ouder dan 60 jaar. Ter vergelijk: prostaatkanker komt veel vaker voor. In 2013 overleden er 2535 mannen aan prostaatkanker, maar ook hiervan was het overgrote deel (2535 sterfgevallen) ouder dan 50 jaar.

Het risico op anuskanker wordt verhoogd door: meerdere seksuele contacten met anale seks, hiv seropositiviteit en medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken (deze worden gebruikt na een orgaantransplantatie om afstotingsverschijnselen te onderdrukken). Kanker is niet besmettelijk. Virussen kunnen wél overgedragen worden via anaal, oraal of vaginaal contact. En als er sprake is van kleine laesies (scheurtjes, kwetsingen) van de huid die jarenlang geïnfecteerd blijven, kan dat uiteindelijk – na tientallen jaren – leiden tot het ontstaan van tumoren.

Kans nul komma nul

Hoe groot is de kans dat kinderen deze vormen van kanker krijgen? Nul komma nul. Kanker komt uiteraard voor bij kinderen – maar dit betreft andere vormen van kanker. De meest voorkomende doodsoorzaak in geval van kinderkanker zijn hersentumoren en leukemie. Maar kennelijk is niet de mate waarin het voorkomt het criterium om onze kinderen te ‘beschermen’  tegen een bepaalde vorm van kanker, maar het feit dat er een nieuw vaccin op de markt gekomen is die dit beoogt.

Gardasil zou jongens niet alleen beschermen tegen kanker, maar ook tegen genitale wratten. Maar ook daar hebben ze hoogst waarschijnlijk geen last van omdat ze nog niet seksueel actief zijn. Van de seksueel actieve bevolking komt 60 tot 75% ooit in aanraking met het virus dat genitale wratten kan veroorzaken. Bij slechts 1.3% van die personen ontstaan zichtbare genitale wratten. Dus mocht dat ooit gebeuren – geen man overboord; je gaat er niet aan dood. De plek is misschien een beetje gênant, maar genitale wratten kun je bij de huisarts met vloeibare stikstof laten bevriezen.

Wat is HPV en hoe gevaarlijk is het?

Er bestaan meer dan 100 verschillende typen van het humaan papillomavirus (HPV). Volgens sommige bronnen zelfs meer dan 300. Zij worden aangeduid met een nummer. De aanwezigheid van HPV virussen staat niet gelijk aan het krijgen van infecties, wratten of kanker. Bijna iedereen is of wordt in zijn of haar leven blootgesteld aan HPV virussen, zonder dat we het merken. Dit heet asymptomatisch dragerschap.

De meest voorkomende virustypen zijn:
Meestal aanwezig:
HPV-6, -11

Soms aanwezig:
HPV-16, -18, -31, -33, -34, -35, -39, -40, -42, -43, -44, -45, -51, -52, -53, -54, -55, -56, -58, -59, -61, -66, -68, -70 en -74

Ongeveer 80% tot 90% van de HPV dragers raken hun HPV-besmetting vanzelf weer kwijt binnen een periode van een tot twee jaar. Slechts jarenlange infecties van een aantal virussen zouden kunnen leiden tot baarmoederhalskanker (wat tussen de 20 en 40 jaar nodig heeft om zich te ontwikkelen). De kans op baarmoederhalskanker blijkt het grootst als iemand het HPV virus type nummer 16 of 18 bij zich draagt. En waarschijnlijk is ditzelfde virustype ook betrokken bij het ontstaan van de meeste gevallen van penis- en anuskanker.

De meest voorkomende typen en de kans op het ontstaan van kanker zijn:
Geen tot zeer kleine kans op kanker:
HPV-6, -11, -34, -40, -42, -43, -44, -54, -61, -70, -72 en -81

Kleine kans op het ontstaan van kanker:
HPV-16, -18, -26, -31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -53, -56, -58, -59, -66, -68, -73, en -83

Wat is Gardasil 9 en hoe gevaarlijk is het?

Gardasil 9 is de opvolger van Gardasil. Gardasil en Cervarix zijn beide merknamen van het baarmoederhalskanker vaccin. Gardasil bestrijkt de Amerikaanse markt en in Europa worden zowel Cervarix als Gardasil gebruikt.

De laatste jaren is ongeveer 60% van de Nederlandse meisjes op de leeftijd van 12 jaar ingeënt met het HPV-vaccin. Het zou de meisjes beschermen tegen baarmoederhalskanker – een claim die niet te controleren valt, omdat er in die leeftijdsgroep nog geen baarmoederhalskanker voorkomt. Vrouwen van 30 tot 60 jaar (de leeftijdsgroep waarin baarmoederhalskanker wél voorkomt) krijgen elke 5 jaar een uitnodiging voor een ‘uitstrijkje’. Het doel van dit bevolkingsonderzoek is baarmoederhalskanker in een vroeg stadium op te sporen. Vaak kan zelfs al een voorstadium van baarmoederhalskanker worden ontdekt aan de hand van afwijkende cellen. In een vroegtijdig stadium is baarmoederhalskanker goed te behandelen.

Type-replacement

In recent wetenschappelijk onderzoek wordt een groep met HPV gevaccineerde meisjes vergeleken met een groep meisjes die dit vaccin niet hebben gekregen. In de eerste groep worden minder infecties gevonden met HPV-16 en -18 (waartegen wordt gevaccineerd), maar juist meer infecties met andere HPV strengen. Kennelijk wordt de plaats van de 2 types waartegen wordt gevaccineerd snel ingenomen door andere HPV’s – een bekend fenomeen, ‘type replacement’ wordt genoemd. Je zou kunnen concluderen dat we er dus niet veel mee opschieten, omdat we het probleem gewoon verplaatsen, maar wetenschappers in het eerder genoemde onderzoek stellen dat:

“Vaccinated women had a higher prevalence of nonvaccine highrisc types, which suggests that they may benefit from vaccines that cover additional types of HPV.”

Met andere woorden: er wordt een nieuw vaccin ontwikkeld.

Groen licht voor Gardasil 9

Op 10-12-2014 laat de Amerikaanse  FDA (Food and Drug Administration) de pers weten dat zij farmagigant Merck & Co toestemming gegeven heeft om een door dit bedrijf nieuw ontwikkeld HPV-vaccin op de markt te brengen. Volgens de producent beschermt dit  vaccin meisjes én jongens tegen negen verschillende HPV-types: 31, 33, 45, 52, 58, 6, 11, 16 en 18 wat het risico op de meeste cervicale, genitale en anale kankers zou verlagen. Dus in plaats van de 2 of 4 stammen in respectievelijk Cervarix en Gardasil is de bescherming van Gardasil 9 uitgebreid naar 9 stammen.

Zijn we hiermee gebaat? Ten eerste zijn er nog steeds een heleboel andere stammen die mogelijkerwijs in de toekomst ‘virulenter’ (dat wil zeggen: agressiever) kunnen worden. En ten tweede bevat het vaccin meer dan een verdubbeling van de giftige hulpstof aluminium en is dus veel gevaarlijker dan het huidige Gardasil.

Toename aluminium gehalte

In het onderstaande schema is de toename in het aluminium gehalte aangegeven. Van 0,225 milligram aluminium (in huidige Gardasil) naar 0,500 milligram aluminium (in Gardasil 9). Aluminium is een stof waarvan bekend is dat het neurotoxisch is, dat wil zeggen dat het schade veroorzaakt aan het zenuwstelsel. Als je zoekt in PubMed naar ‘Aluminium toxicity human’ vind je niet minder dan 1652 peer-reviewed gepubliceerde wetenschappelijke rapporten over dit onderwerp.

Aluminium in vaccinatie

Hoe is het mogelijk dat Merck achteloos de hoeveelheid aluminium in Gardasil 9 meer dan verdubbeld heeft?! Wat zijn de lange termijn gevolgen van het injecteren van 1,500 microgram aluminium over een periode van minder dan een jaar via drie doses Gardasil 9? En hoe is het mogelijk dat de Amerikaanse FDA haar goedkeuring heeft verleend aan Gardasil 9?

Follow the money

Grote farmaceutische bedrijven en overheidsinstanties zijn kennelijk meer geïnteresseerd in geld dan gezondheid. Met het uitbreiden van de doelgroep van meisjes naar jongens wordt uiteraard de afzetmarkt verdubbeld. In 2014 is Gardasil goed geweest voor $356 miljoen omzet. En als het idee om jongens ook te gaan vaccineren aanslaat zou dit bedrag flink kunnen stijgen.

Ongewenste neveneffecten

Op de bijsluiter van HPV-vaccins worden genoemd: bijwerkingen op de injectieplaats: pijn, zwelling en roodheid en hoofdpijn, kneuzing, jeuk, pijn in ledemaat, koorts, misselijkheid, netelroos (urticaria), bemoeilijkte ademhaling (bronchospasmen).

En de ‘bijwerkingen die tijdens commercieel gebruik gerapporteerd werden ‘ zijn flauwvallen, soms samen met rillingen of stijf worden, allergische reacties die gepaard kunnen gaan met moeizame ademhaling, piepende adem, netelroos, uitslag, gezwollen klieren (hals, oksel of lies), spierzwakte, syndroom van Guillain-Barré (spierzwakte, abnormale sensaties, tintelingen in de armen, benen en het bovenlichaam), duizeligheid, braken, gewrichtspijn, spierpijn, ongewone vermoeidheid of zwakheid, koude rillingen, algemeen gevoel van onbehagen, gemakkelijker optreden van bloedingen of kneuzingen en huidinfectie op de injectieplaats die ook tot de mogelijkheden behoren.

Wordt het publiek hier over ingelicht? Nee!

Waarom wordt de link tussen een van bovengenoemde aandoeningen en het HPV vaccin zo vaak over het hoofd gezien? Het zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat ouders niet voorgelicht worden over mogelijke bijwerkingen. De klachten kunnen weken of zelfs nog later pas optreden en we weten überhaupt niet dat er stoffen ingespoten zijn die geassocieerd worden met bijvoorbeeld ernstige neurologische schade. Of problemen met de vruchtbaarheid. (In dit vaccin zit ook polysorbaat-80 wat onvruchtbaarheid veroorzaakt bij testdieren in het laboratorium.) De verbanden ontgaan ons. Wie verwacht nu dat de rolstoel waar zijn of haar dochter in belandt, mogelijk veroorzaakt is door een prik die zij een aantal weken of maanden daarvoor kreeg tegen baarmoederhalskanker?

Grote gezondheidsrisico’s

Wat is hier toch gaande? Waarom krijgen we niet te horen wat voor troep er in onze kinderen gespoten wordt en dat dit grote gezondheidsrisico’s met zich meedraagt. En waarvoor? De eerste alinea van dit artikel is waarschijnlijk al voldoende om ouders te doen beseffen dat er helemaal geen reden voor is. wie is erop het onzinnige idee gekomen om te beschermen tegen een aandoening die eigenlijk pas na het vijftigste levensjaar – in beperkte aantallen – een bedreiging vormt? En bovendien – de antilichamen van het gemiddelde vaccin zijn na een jaar of 10 al weer afgebroken. Voilà, markt voor een herhalingsprik op de leeftijd van 20 jaar? We worden opgelicht waar we bijstaan!

Niet bewezen

Het HPV vaccin  is nooit een populair vaccin geweest. Slechts 60% van de Nederlandse meisjes heeft de afgelopen jaren gehoor gegeven aan de oproep. Maar het heeft gelukkig wel veel mensen aan het denken gezet. Wat is het nut van een vaccin voor meisjes tegen baarmoederhalskanker? Het komt relatief weinig voor en ‘als’ het al zou beschermen tegen baarmoederhalskanker (wat nog niet bewezen is) betekent dat niet dat de meisjes daarmee ook beschermd zijn tegen baarmoedermondkanker, of baarmoederkanker, of borstkanker, of long,- darm,- maag, – hui d en alle andere vormen van kanker die we ook kunnen krijgen. Wat is het nut van een vaccin voor jongens tegen anale kanker?

Als het vaccin zou beschermen tegen anuskanker (wat eveneens nog niet bewezen is) betekent dat niet dat jongens daarmee ook beschermd zijn tegen kanker van het anale kanaal (endeldarm) of de dikke darm, dunne darm of andere, al eerder genoemde kankers. Bijna al deze vormen van kanker komen vaker voor dan baarmoederhals- en anuskanker.

Het ruikt naar onzin

Waarom is het noodzakelijk om jonge meisjes en jongens met twee of drie gevaarlijke prikken (totale kosten €250 – €375 per meisje/jongen, afhankelijk van welk vaccin wordt gebruikt) te injecteren om alleen de baarmoeder en anus te vrijwaren van een tumor? Het ruikt naar onzin. Zelfs mensen die nog niet alle feiten boven water hebben steigeren bij deze prik. En het heeft ertoe bijgedragen dat de vaccinatiegraad van boven de 80% voor deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma flink gekelderd is tot 60% deelname aan het baarmoederhalskankervaccin.

Moge het hele ridicule idee om nu ook jongens te gaan inenten met het HPV vaccin ons gaan aanzetten om na te denken in plaats van de prik te gaan halen!

Tekst: Ellen Vader en Door Frankema
Bron: Spiegelbeeld, juli/augustus 2015