Europese Antibiotica Dag

Actueel
antibiotica dag

Op 18 november organiseert de ECDC, het Europese Centrum voor Ziektepreventie en Controle, de Europese Antibiotica Dag.

Zij doen dat tijdens de Wereld Antibiotica Week die door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) wordt georganiseerd van 18 tot 24 november.

Waarom wordt deze dag georganiseerd?

Antibiotica, ontdekt door Alexander Fleming in 1928, heeft ontelbare levens gered. Het bleek zo’n goed werkend middel te zijn, dat het bij allerlei ziektes werd gebruikt.

Dat is op zich niet zo erg, maar er moet wel goed gekeken worden welk antibioticum waarvoor gebruikt wordt en hoe lang dat nodig is.

Resistentie

Het vervelende is dat bacteriën kunnen veranderen. Zij kunnen ongevoelig oftewel resistent worden voor deze medicijnen. Wordt er een antibioticum gebruikt en daarmee de gevoelige bacteriën gedood, dan krijgen de ongevoelige bacteriën meer de kans om zich te vermenigvuldigen.

Dan heb je een ander antibioticum nodig voor deze bacteriën, maar er is sinds 1987 geen nieuwe meer ontdekt. Dat betekent dat wanneer mensen een infectie of een wondje hebben met deze ongevoelige bacterie, de artsen geen medicijnen hebben om ze te helpen.

Mensen kunnen daaraan overlijden en dat gebeurt nu al over de hele wereld.

De zorg is dat dit bij steeds meer mensen zal gaan gebeuren.

Is er dan niets tegen te doen?

In 2015 heeft het RIVM tijdens de Europese Antibiotica Dag een symposium georganiseerd voor wetenschappers, beleidsmakers en beroepsgroepen.

Het is belangrijk dat iedereen die op de een of andere manier met antibiotica te maken heeft, nauwlettend kijkt naar wat er gebeurt en zijn verantwoordelijkheid hierin serieus neemt.

Er worden enthousiaste uitspraken gedaan over een combinatie van grafeenoxide met lanthaan.

Hier moet echter nog heel veel onderzoek naar gedaan worden om de veiligheid hiervan te kunnen garanderen.

Een andere benadering is meer kijken naar pro-biotische behandeling in plaats van antibiotische.

Er is dus veel mogelijk maar er is nog geen oplossing op korte termijn.

Er is nog een andere mogelijkheid…..

Wat je tot nu toe hebt gelezen kan je onrustig, bezorgd maken. Dat is logisch, want het is natuurlijk een zorgelijke toestand.

Maar….. preventie is beter dan genezen en ook wanneer je klachten hebt is het lang niet altijd nodig om meteen naar antibiotica te grijpen.

We zijn dus gelukkig niet volledig afhankelijk van antibiotica!

Met het gebruik van homeopathische middelen kunt je niet alleen je weerstand verhogen en veel klachten laten verdwijnen, we kunnen nog een stap verder terug gaan en inspelen op de gevoeligheid voor het krijgen van bepaalde ziektes.

Op die manier zal de behoefte aan antibiotica sterk verminderen.

Er zijn talloze verhalen bekend van mensen die chronische klachten hadden en nu geen antibiotica meer nodig hebben.

Dus: benieuwd geworden naar wat een homeopaat voor je kan betekenen?

Kijk op www.klassiekehomeopathie.nl /praktijken