Hoogbegaafdheid, probleem of gemak?

Actueel
Hoogbegaafdheid

Het verhaal van Jasmijn. Jasmijn zit op de basisschool en is totaal niet gemotiveerd. Hoewel ze prima scores haalt op de toetsen, kijkt ze vooral veel uit het raam. De juf weet niet goed wat ze met haar aan moet. Ze zondert zich ook vaak af tijdens het buitenspelen, wil niet meespelen met de andere kinderen. Na diverse gesprekken met de ouders van Jasmijn wordt besloten haar te laten testen. Jasmijn kijkt uit naar de testdag want ze houdt wel van testjes en uitdagingen. De uitslag verbaast de juf wel enigszins, Jasmijn scoort erg hoog op de cognitieve testen al is haar verwerkingssnelheid gemiddeld. Jasmijn is hoogbegaafd met een ingeschat IQ van boven de 130. Haar ouders zijn niet verrast, ze wisten al dat Jasmijn een bovengemiddelde belangstelling heeft voor alles om haar heen, liefst als het een beetje complex is. Ze stelt dan veel vragen en wil precies weten hoe iets zit. Daarnaast is ze ook erg muzikaal.  Ze heeft zichzelf noten leren lezen en speelt nu piano.

Kenmerken van hoogbegaafdheid

Wanneer iemand hoogbegaafd is, heeft deze persoon een buitengewone intellectuele capaciteit of een potentieel dat verder reikt dan wat als normaal wordt beschouwd binnen de algemene bevolking. Deskundigen schatten dat zo’n 2-5 procent van de bevolking hoogbegaafd is. Kenmerken van hoogbegaafdheid zijn bijvoorbeeld snelle leerprocessen, een uitstekend geheugen, creatief denken, en een diepgaande interesse in complexe onderwerpen. Ze kunnen op jonge leeftijd grote hoeveelheden informatie absorberen en complexe concepten begrijpen. Deze kinderen vervelen zich dan ook vaak op school waar veel dingen in hun ogen eindeloos worden herhaald.

Ouders van hoogbegaafde kinderen horen vaak dat het maar makkelijk is om een kind te hebben dat zo goed kan leren. Toch doen zich met enige regelmaat problemen voor. Een van de meest voorkomende problemen is onderpresteren op school als gevolg van verveling en gebrek aan uitdaging. Deze kinderen kunnen zich snel vervelen en gedemotiveerd raken wanneer de lesstof niet voldoende uitdagend is.

Sociale problemen

Ook sociale problemen doen zich vaak voor bij hoogbegaafde kinderen Deze kinderen voelen zich soms niet begrepen door hun leeftijdsgenoten en kunnen het moeilijk vinden om aansluiting te krijgen en vriendjes of vriendinnetjes te maken. Dit kan zich uiten in een gevoel van eenzaamheid, maar ook boosheid.

Veel hoogbegaafde kinderen zijn perfectionistisch. Omdat ze gewend zijn aan het snel oppikken van nieuwe concepten, kunnen ze gefrustreerd raken als ze een fout maken of iets niet meteen begrijpen. Dit kan leiden tot een angst om te falen en het vermijden van uitdagende taken.

Balans

Inmiddels worden hoogbegaafde kinderen steeds vaker ontdekt in het basisonderwijs. Ze krijgen dan vaak andere lesmaterialen en instructiemethoden die beter bij hen passen. Ook zijn er basisscholen die zich speciaal richten op hoogbegaafde kinderen. Ze proberen deze briljante geesten te stimuleren door hen bijvoorbeeld de lesstof versneld te laten doorlopen, meer diepgaande projecten of de mogelijkheid om zelfstandig te werken aan uitdagende taken. Het is belangrijk dat deze kinderen zich begrepen en gewaardeerd voelen. In een veilige omgeving kunnen zij dan naast hun cognitieve vaardigheden werken aan hun sociale en emotionele ontwikkeling. Ze kunnen dan leren om de balans te vinden tussen hun perfectionisme, faalangst en hun welbevinden.

Ondanks alle hierboven genoemde mogelijkheden kan het nog steeds zo zijn dat een kind niet lekker in zijn of haar vel zit. Dan is het altijd mogelijk een homeopaat te bezoeken. Een homeopaat gaat samen met de ouders en het kind op zoek naar de oorzaak. Er zijn verschillende homeopatische middelen die iemand weer helpen in zichzelf te geloven, voor zichzelf op te komen en hen sterker maken in het oppakken van dingen. Vaak zeggen ouders al na enkele consulten dat ze weer een vrolijk en blij kind in huis hebben.

Loop jij tegen dezelfde soort problemen aan? Aarzel dan niet en zoek een homeopathie praktijk bij jouw in de buurt. Je vindt de adressen op www.klassiekehomeopathie.nl