Kinderziektes: vragen en antwoorden

Kinderziektes
Kinderziektes

Hieronder vindt u een aantal veel gestelde vragen over kinderziektes. Hebt u zelf een vraag die er niet tussen staat, dan kunt u hier uw vraag stellen.

 • Vormen de kinderziektes een gevaar voor mijn kindje?
  Toen in de 70-er jaren de vaccinaties tegen kinderziektes ingevoerd werden was de sterfte ten gevolge van kinderziektes nihil. De kinderziekten zijn relatief onschuldige ziekten die in het algemeen gepaard gaan met koorts en uitslag. Het doormaken van de kinderziekten geeft levenslange immuniteit. Het vaccineren geeft die garantie niet. Daarbij heeft het doormaken van een kinderziekte vaak een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind. Moderne ziekten als ADHD en Asperger zijn de laatste decennia in aantal geëxplodeerd. Deze verhoudingen zijn totaal veranderd sinds het begin van het vaccinatieprogramma. Dus om uw vraag te beantwoorden; het doormaken van de kinderziektes kan alleen maar als gunstig gezien worden. Voor een gezond kind heeft het doormaken van de kinderziektes alleen maar positieve consequenties. Bij een minder gezond of chronisch ziek kind adviseren de een behandeling in te zetten bij een klassiek homeopaat om de gezondheid van het kind weer in balans te krijgen.
 • Wat kan ik het beste doen als mijn kind een kinderziekte ontwikkeld?
  Van een kinderziekte gaat geen dreiging uit. Goed verzorgen, verwennen, wat extra vitamine C en veel drinken is meestal al voldoende. Mochten de klachten belastend zijn zoals b.v. veel jeuk bij waterpokken, koortsstuipen, neem dan contact op met een klassiek homeopaat zodat ze de ziekte ongecompliceerd kunnen doormaken.
 • Zijn vaccinaties verplicht?
  Hoewel de indruk gewekt wordt dat er sprake is van een wettelijke en sociale verplichting bent u volkomen vrij in de keuze voor wel of niet vaccineren. Alvorens een definitieve beslissing tot vaccineren te nemen adviseren wij u goed te informeren over de stoffen waarmee u uw kind laat vaccineren. Deze informatie vindt u bij ons op de website
 • Is hoge koorts gevaarlijk voor mijn kind?
  Koorts is een teken van verhoogde activiteit. Door koorts te produceren geeft uw kind aan dat het zeer actief is in het ontwikkelen van weerstand tegen de ziekteverwekker. Koorts is dus prima!  Let wel op de volgende aspecten:

  • Kind moet goed aanspreekbaar zijn
  • Het kind moet goed drinken en plassen
  • Dat de koorts niet langer dan maximaal drie dagen aanhoudt
  • Als de voetjes en kuiten warm zijn zal de koorts niet verder stijgen.

Bij veranderingen in dit beeld is het verstandig direct uw homeopaat te raadplegen.

 • Heeft vaccineren zin als zoals nu,  de mazelen al heerst?
  Vaccineren tijdens een epidemie lijkt een beetje op een huis verzekeren terwijl het in brand staat. Om immuniteit op te bouwen is enige tijd nodig. Tijd die waarschijnlijk tegen een heersende epidemie gegeven is. Tijdens een bijkomende mazelen besmetting kan het betekenen dat de mazelen milder verlopen door het vaccineren, maar evenzeer loop je het risico een verergerd proces door te maken met complicaties. Het kind is dan twee keer in aanraking gekomen met de mazelen. Eén keer als gevolg van de vaccinatie en één keer door de besmetting zelf. Omdat dit lijkt op Russische roulette, adviseren wij zeker niet om tijdens een epidemie ook nog tegen de mazelen te vaccineren.
 • Hoe zit het met de vaccinatie tegen de rode hond? Dit kan toch kwaad voor het ongeboren kind?
  Het in aanraking komen met de rode hond is alleen in de eerste drie maanden van de zwangerschap gevaar voor het ongeboren kind. De meeste vrouwen hebben antistoffen tegen de rode hond, hetzij ten gevolge van vaccinaties hetzij door het in aanraking te zijn geweest met deze ziekte en deze ongemerkt doorgemaakt hebben. Mocht de kinderwens een rol spelen en je bent niet gevaccineerd tegen rode hond kan een vrouw zich op ieder moment laten testen op antistoffen tegen de rode hond en dan alsnog een gefundeerde keuze maken, wel of niet vaccineren. Eventueel kan preventief in de eerste drie maanden een homeopathisch middel genomen worden om rode hond te voorkomen.
 • Mijn kind is te vroeg geboren, volg ik dan de oproepen van het RIVM?
  Wanneer het kind de eerste negen maanden na de geboorte door middel van borstvoeding gevoed wordt, wordt het beschermd met antistoffen tegen alle ziekten die de moeder gehad heeft. Het immuunsysteem van het kind is de eerste negen maanden nog volledig onontwikkeld. Mocht u na zich te hebben geïnformeerd over de verschillende aspecten van vaccineren toch besluiten tot vaccinatie over te gaan, dan kunt u er het beste pas mee beginnen als uw kindje enige capaciteit heeft om zelf vanuit een eigen immuunsysteem te reageren, dus na negen maanden. U doet er dus verstandig aan, wanneer u wilt vaccineren pas vanaf negen maanden te beginnen.
 • Kan ik vaccinaties ook apart laten geven? Dus wat selectiever er mee omgaan?
  Mocht u zich voor een specifieke ziekte wel willen vaccineren dan maakt u geen gebruik van het normale rijksvaccinatieprogramma. Mogelijk zult u dan zelf de kosten moeten dragen die deze uitzonderingspositie met zich meebrengt.
 • Mijn eerste kindje heeft complicaties ontwikkeld kan ik dat alsnog ergens melden?
  Als u melding wilt maken van eventuele vaccinatieschade, dan doet over het algemeen de huisarts het of de kinderarts van het consultatiebureau. Dit kan bij het Lareb. Er is echter iets vreemd aan de hand met het melden van vaccinatieschade. Schade ten gevolge van vaccineren kan volgens de reguliere geneeskunde alleen binnen de eerste 24 uur na vaccineren optreden. Als uw kindje na 26 uur klachten ontwikkeld geldt dit niet meer als vaccinatieschade. Dat terwijl men, met vaccineren een lange termijn bescherming denkt te kunnen bieden.