Knokkelkoorts – de tijgermug rukt op in Europa

Blog
Tijgermug

Het loopt weer tegen de zomer en iedereen maakt vakantieplannen. In de media duiken dan ook weer de verhalen op over schadelijke effecten van insectenbeten.

Sinds vorig jaar is er veel aandacht voor knokkelkoorts, de Nederlandse naam voor dengue. Knokkelkoorts  wordt overgebracht door een beet van een besmette tijgermug  en was tot voor korte tijd een ziekte die alleen in de (sub)tropen voorkwam. Tegenwoordig komt de tijger mug echter ook voor in Europa, met name in Zuid en Midden Europa. Door de klimaatverandering zijn de temperaturen hier hoog genoeg voor de tijger mug om te kunnen overleven.  En dus kun je nu ook in Europa knokkelkoorts oplopen. De tijgermug is vorig jaar al een paar keren op verschillende plekken gesignaleerd.

De Tijgermug

De tijgermug houdt zich op in stilstaand water. Men gaat ervan uit dat de tijgermug in Europa is terecht gekomen met boottransporten met o.a. oude vochtige autobanden waarin plasjes water stonden. In havensteden van Zuid Europa komen de banden aan wal en de tijger mug komt in een klimaat waarin hij kan overleven en zich vermeerderen. Tijgermuggen worden al jarenlang ook aangetroffen in oude autobanden in Nederlandse havens, maar tot nu toe was de temperatuur hier te laag voor de mug om te kunnen overleven. Echter ook in Nederland hebben we steeds hogere temperaturen en vanuit het zuiden en midden van Europa rukt de tijger mug nu ook op richting ons land.

Denguevirus

Niet alle muggen zijn met het denguevirus besmet. Wanneer de mug wel besmet is met het denguevirus besmet hij met een beet ook de mens met dit virus. De kans om knokkelkoorts op te lopen in Nederland is zeer klein. Maar steeds meer Nederlanders gaan naar (sub)tropische bestemmingen op vakantie zoals naar Zuid-Amerika of Afrika of Azië. Nederlanders die met het denguevirus geïnfecteerd zijn, hebben dit meestal opgelopen tijdens een vakantie in een (sub)tropisch land, veelal ook uit het Caribisch gebied. Een enkele keer in Zuid- of Midden Europa. De incubatietijd is 4-14 dagen, dus e klachten openbaren zich meestal wanneer men weer thuis is.

Klachten zijn o.a.:

 • Plotseling optredende hoge koorts (tot 41C) met koude rillingen
 • Pijnlijke gewrichten, m.n. de knokkels van handen en vingers
 • Hoofdpijn met typische pijn achter de oogbol
 • Algehele malaise
 • Misselijkheid en overgeven
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Rode vlekjes op de huid

Je kunt je een paar dagen goed ziek voelen. Er zijn ook mensen die nauwelijks klachten hebben. Er is geen regulier geneesmiddel voor knokkelkoorts. Aangeraden wordt paracetamol te nemen en rust te nemen. Hetzelfde advies als bij griep. Sinds eind 2022 is er een Japans vaccin tegen dengue op de markt.

Vier virustypes

Er zijn vier verschillende dengue virustypes. Een keer besmet geweest met een bepaald  denguevirus geeft een levenslange immuniteit voor dit type. Maar word je een volgende keer met een ander type besmet, dan heb je kans dat de infectie zich ontwikkelt tot een ernstige dengue met complicaties zoals dengue hemorragische koorts (DHF) of dengue shock syndroom(DSS). Zonder behandeling zijn deze complicaties levensbedreigend.

Preventiemaatregelen om te voorkomen dat je wordt gestoken:

 • Lichaam bedekkende kleding
 • Insmeren met DEET (insecten-werend middel)
 • Slapen onder een klamboe

Mocht je op vakantie ondanks goede voorzorgsmaatregelen toch knokkelkoorts hebben opgelopen, dan kan homeopathie heel goed ondersteunend werken op je klachten. Het kan je klachten verzachten en de duur van het ziek zijn verkorten.